Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


System budżetowania i controllingu dla przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji


Jak rozwiązać problemy zarządcze w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji?


Poniżej przedstawiamy cele i korzyści, jakie mogą Państwo osiągnąć dzięki wdrożeniu naszych rozwiązań w Państwa jednostce. Materiał ma na celu zapoznanie Państwa z możliwościami naszych rozwiązań i efektami ich zastosowania.Korzyści dla zarządzających przedsiębiorstwami wodociągów i kanalizacji: • Poznanie kosztów poszczególnych obszarów (stacji uzdatniania wody, hydroforni, przepompowni ścieków, oczyszczalni ścieków) i procesów (magazynowania, transportu itp.).
 • Poznanie kosztów przedsiębiorstwa na etapie planu, a nie w momencie ich poniesienia.
 • Porównanie planu z jego wykonaniem.
 • Uporządkowanie jednostki pod względem procesów. 
 • Uzyskanie jednego źródła danych o wszystkich elementach biznesu.
 • Jednoczesna analiza zarówno pojedynczych procesów, jaki i całych ich grup.
 • Zapewnienie koordynacji działań w przedsiębiorstwie.
 • Wyciągnięcie wniosków z dotychczasowych doświadczeń dzięki posiadaniu jednej wspólnej bazy danych o realizowanych usługach wraz z ich wszystkimi szczegółami.

Zastosowanie naszych rozwiązań umożliwi: • Zarządzanie kosztami i zarządzanie wynikiem (w tym rentownością procesów: produkcji wody - ujmowanie, uzdatnianie i wtłaczanie wody do sieci, dystrybucji wody do klientów).
 • Poznanie kosztów poszczególnych obszarów (stacji uzdatniania wody, hydroforni, przepompowni ścieków, sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, laboratorium, oczyszczalni ścieków), a także procesów (magazynowania, transportu itp.).
 • Określenie kosztu 1 m3 wody wyprodukowanej i wtłoczonej do sieci przez poszczególne stacje uzdatniania wody.
 • Określenie kosztu dystrybucji 1 m3 wody.
 • Określenie kosztu oczyszczenia 1 m3 ścieków.
 • Określenie kosztu przepompowania 1 m3 ścieków.
 • Poznanie kosztów produkcji i dostarczenia wody od momentu rozpoczęcia produkcji az do dostarczenia jej do klienta.
 • Poznanie kosztów procesu oczyszczenia ścieków od odbioru od klientów poprzez dostarczenie do oczyszczalni ścieków aż po jej oczyszczenie.
 • Określenie wyniku i rentowności sprzedaży całego przedsiębiorstwa, a także wyniku i rentowności sprzedaży osiąganej przez poszczególne jednostki.
 • Określenie wyników uzyskanych na pozostałych usługach, w tym usługach realizowanych przez laboratorium i dział techniczny, a także na usługach transportowych i sprzętowych.
 • Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa.
 • Optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez wpływ na poziom ponoszonych kosztów i osiąganych przychodów.
 • Racjonalizację zużycia zasobów rzeczowych, materiałowych i finansowych.
 • Poznanie poziomu przychodów i kosztów na etapie planu, a nie w momencie ich poniesienia.
 • Kontrolowanie kosztów na poziomie procesów i komórek organizacyjnych.
 • Analizowanie zasobów i kosztów niewykorzystanych zasobów.
 • Rozliczanie kosztów świadczeń/usług wewnętrznych.
 • Skalkulowanie ceny realizowanych usług.
 • Skalkulowanie taryfy na sprzedaż wody oraz za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
 • Wycenę kosztu procesu obsługi klienta i wytworzenia produktów przedsiębiorstwa.
 • Zapewnienie koordynacji działań w zakresie działalności poszczególnych komórek organizacyjnych w spółce.
 • Wspieranie kierownictwa w podejmowaniu decyzji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższą ofertą prosimy o kontakt. Na wszystkie pytania chętnie odpowiemy, wszelkie wątpliwości szybko rozwiejemy!
Roman Kotapski - tel. 501 423 119, 71 750 50 63, e-mail:
biuro@brz-marina.pl


Zobacz także: REFERENCJE


Powrót