Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


System budżetowania i controllingu dla zakładów opieki zdrowotnej


Jak rozwiązać problemy zarządcze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej?


Od wielu lat polska służba zdrowia jest nierentowna. Całą winą za ten fakt obarcza się zarządzających zakładami opieki zdrowotnej, jednak nie jest to całkiem słuszne.


Głównym problemem w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej jest kontraktowanie usług medycznych, będące najważniejszym źródłem przychodów publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zarządzający, nie znając dokładnych kosztów realizacji procedur medycznych, nie są w stanie negocjować kontraktów z NFZ. Dyrektorzy jednostek medycznych, aby podnieść efektywność działalności podległych im podmiotów, muszą wpływać na poziom ponoszonych w nich kosztów.


Aby właściwie zarządzać kosztami zakładu opieki zdrowotnej, należy przede wszystkim wyodrębnić ośrodki odpowiedzialności za koszty oraz istotne miejsca powstawania i procesy, a także zaprojektować rachunek kosztów rozliczeń wewnętrznych, tak aby nie tylko poznać koszty poszczególnych jednostek zakładu opieki zdrowotnej, ale również poszukać oszczędności i skalkulować dokładne koszty procedur medycznych i Jednorodnych Grup Pacjentów.


Prezentowany materiał ma na celu zapoznanie Państwa z możliwościami, jakie daje wdrożenie naszych rozwiązań w Państwa jednostce, a także z korzyściami płynącymi z ich zastosowania.Korzyści dla zarządzających zakładem opieki zdrowotnej: • Poznanie kosztów poszczególnych obszarów (oddziałów, poradni specjalistycznych itp.) i procesów (magazynowania, transportu szpitalnego itp.).
 • Poznanie kosztów zakładu opieki zdrowotnej na etapie planu, a nie w momencie ich poniesienia.
 • Zarządzanie kosztami działalności medycznej, pomocniczej medycznej i pomocniczej niemedycznej.
 • Porównanie planu z jego wykonaniem (budżet vs. realizacja).
 • Uporządkowanie jednostki pod względem procesów.
 • Zdobycie jednego źródła danych o wszystkich elementach biznesu.
 • Jednoczesna analiza zarówno pojedynczych procedur, jak i całych Grup Jednorodnych Pacjentów.
 • Zapewnienie koordynacji działań w zakładzie opieki zdrowotnej.
 • Wyciągnięcie wniosków z dotychczasowych doświadczeń dzięki posiadaniu jednej wspólnej bazy danych o realizowanych usługach medycznych i procedurach wraz z ich wszystkimi szczegółami. 

Zastosowanie naszych rozwiązań umożliwi: • Ułatwienie negocjacji cen usług z NFZ.
 • Poznanie kosztu procedury medycznej.
 • Wycenę Jednorodnych Grup Pacjentów.
 • Zarządzanie kosztami związanymi z działalnością medyczną zakładu opieki zdrowotnej (kosztami oddziałów szpitalnych, przychodni itp.).
 • Zarządzanie kosztami związanymi z działalnością medyczną zakładu opieki zdrowotnej kosztami bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni itp.).
 • Zarządzanie kosztami związanymi z działalnością pomocniczą medyczną zakładu opieki zdrowotnej (kosztami bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni itp.).
 • Zarządzanie kosztami związanymi z działalnością pomocniczą niemedyczną, w tym m.in. kosztami infrastruktury, kosztami zarządzania i administracji.
 • Poznanie kosztów zakładu opieki zdrowotnej na etapie planu, a nie w momencie ich poniesienia.
 • Zwiększenie efektywności zakładu opieki zdrowotnej.
 • Optymalizację funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej poprzez wpływ na poziom ponoszonych kosztów.
 • Bieżącą kontrolę nad działalnością jednostek.
 • Racjonalizację zużycia zasobów rzeczowych, materiałowych, finansowych i ludzkich.
 • Obniżenie poziomu ryzyka i niepewności zakładu opieki zdrowotnej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższą ofertą prosimy o kontakt. Na wszystkie pytania chętnie odpowiemy, wszelkie wątpliwości szybko rozwiejemy!
Roman Kotapski - tel. 501 423 119, 71 750 50 63, e-mail:
biuro@brz-marina.pl


Zobacz także: REFERENCJE


Powrót