Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


System budżetowania i controllingu dla przedsiębiorstw handlowych


Korzyści dla zarządzających przedsiębiorstwami handlowymi: • Poznanie kosztów poszczególnych obszarów (oddziałów, sklepów itp.) oraz procesów magazynowania, transportu, zaopatrzenia itp.
 • Poznanie kosztów przedsiębiorstwa na etapie planu, a nie w momencie ich poniesienia.  
 • Porównanie planu z wykonaniem (budżet vs. realizacja).
 • Uporządkowanie jednostki pod względem procesów.
 • Pozyskanie jednego źródła informacji o wszystkich elementach biznesu.
 • Jednoczesna analiza zarówno pojedynczych procesów (np. działalności przedstawicieli handlowych), jaki i całych ich grup (np. obsługi klienta).
 • Zapewnienie koordynacji działań w przedsiębiorstwie.
 • Wyciągnięcie wniosków z dotychczasowych doświadczeń dzięki posiadaniu jednej wspólnej bazy danych o sprzedawanych towarach i świadczonych usługach wraz z ich wszystkimi szczegółami.


Zastosowanie naszych rozwiązań umożliwi: • Zarządzanie kosztami i zarządzanie wynikiem (w tym rentownością procesów: obsługi klienta, obsługi sprzedaży, magazynowania, zaopatrzenia itp.).
 • Określenie wyników uzyskanych na wykonywanych rodzajach działalności w tym m.in. wyników uzyskiwanych na sprzedaży towarów, usługach marketingowych itp.
 • Określenie wyniku oraz rentowności sprzedaży całego przedsiębiorstwa, jak i wyniku i rentowności sprzedaży osiąganej przez poszczególne jednostki.
 • Zarządzanie wynikiem i rentownością sprzedawanych towarów z uwzględnieniem grup asortymentowych i marek.
 • Kształtowanie właściwej struktury sprzedaży.
 • Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa.
 • Optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez wpływ na poziom ponoszonych kosztów i osiąganych przychodów.
 • Zarządzanie kosztami obsługi sprzedaży, w tym m.in. kosztami hali sprzedaży, kosztami kompletacji zamówień itp.
 • Zarządzanie kosztami obsługi klienta, w tym m.in. kosztami działalności przedstawicieli handlowych, kosztami telemarketingu, czy też centrum obsługi klientów.
 • Zarządzanie pozostałymi kosztami ponoszonymi w przedsiębiorstwie, do których można zaliczyć m.in. koszty windykacji, koszty transportu własnego, koszty utrzymania infrastruktury (budynków, urządzeń, magazynów).
 • Planowanie i kontrolowanie zaangażowania i zużycia zasobów materiałowych, ludzkich, finansowych i niematerialnych.
 • Zapewnienie koordynacji działań różnych jednostek organizacyjnych.
 • Rozliczanie kosztów świadczeń/usług wewnętrznych.
 • Analizowanie zasobów i kosztów niewykorzystanych zasobów.
 • Monitorowanie działalności przedsiębiorstwa.
 • Wspieranie kierownictwa w podejmowaniu decyzji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższą ofertą prosimy o kontakt. Na wszystkie pytania chętnie odpowiemy, wszelkie wątpliwości szybko rozwiejemy!
Roman Kotapski - tel. 501 423 119, 71 750 50 63, e-mail:
biuro@brz-marina.pl


Powrót