Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


System budżetowania i controllingu dla przedsiębiorstw produkcyjnych


Korzyści dla zarządzających przedsiębiorstwami produkcyjnymi: • Poznanie kosztów poszczególnych obszarów (zakładów produkcyjnych, wydziałów produkcyjnych) oraz procesów (produkcji, magazynowania, zaopatrzenia, transportu itp.).
 • Poznanie kosztów przedsiębiorstwa na etapie planu, a nie w momencie ich poniesienia.
 • Porównanie planów z wykonaniem (budżet vs. realizacja).
 • Uporządkowanie jednostki pod względem procesów.
 • Pozyskanie jednego źródła informacji o wszystkich elementach biznesu.
 • Jednoczesna analiza zarówno pojedynczych procesów (np. koszty działalności przedstawicieli handlowych), jak i całych ich grup (np. obsługa klienta).
 • Zapewnienie koordynacji działań w przedsiębiorstwie.
 • Wyciągnięcie wniosków z dotychczasowych doświadczeń dzięki posiadaniu jednej wspólnej bazy danych o wytwarzanych i sprzedawanych produktach.Zastosowanie naszych rozwiązań umożliwi: • Zarządzanie kosztami i zarządzanie wynikiem (w tym rentownością procesów: produkcji, obsługi klientów, obsługi sprzedaży, magazynowania, zaopatrzenia itp.).
 • Określenie wyniku oraz rentowności sprzedaży całego przedsiębiorstwa, jaki i wyniku i rentowności sprzedaży osiąganej przez poszczególne jego jednostki.
 • Zarządzanie wynikiem i rentownością sprzedawanych produktów.
 • Poznanie kosztów działalności poszczególnych obszarów (zakładów produkcyjnych, wydziałów produkcyjnych) oraz procesów (zaopatrzenie, produkcja, montaż, dostawa do klienta itp.).
 • Kształtowanie właściwej struktury sprzedaży produktów i usług.
 • Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa.
 • Optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez wpływ na poziom ponoszonych kosztów i osiąganych przychodów.
 • Zarządzanie kosztami obsługi klienta, w tym m. in. kosztami działalności przedstawicieli handlowych, kosztami telemarketingu.
 • Zarządzanie pozostałymi kosztami ponoszonymi w przedsiębiorstwie, do których można zaliczyć m.in. koszty transportu własnego, marketingu, utrzymania infrastruktury (utrzymanie budynków, magazynów, hal produkcyjnych).
 • Wzrost wydajności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.
 • Pomiar stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych.
 • Planowanie i kontrolowanie zaangażowania i zużycia zasobów materiałowych, ludzkich, finansowych i niematerialnych.
 • Zapewnienie koordynacji działań różnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa.
 • Poznanie poziomu przychodów przychodów i kosztów na etapie planu, a nie w momencie ich poniesienia.
 • Kontrolowanie kosztów na poziomie procesów i komórek organizacyjnych.
 • Rozliczenie kosztów świadczeń/usług wewnętrznych.
 • Skalkulowanie ceny wytwarzanych produktów/usług.
 • Obniżenie poziomu ryzyka i niepewności działania przedsiębiorstwa.
 • Analizowanie zasobów i kosztów niewykorzystanych zasobów.
 • Monitorowanie działalności przedsiębiorstwa.
 • Wspieranie kierownictwa w podejmowaniu decyzji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższą ofertą prosimy o kontakt. Na wszystkie pytania chętnie odpowiemy, wszelkie wątpliwości szybko rozwiejemy!
Roman Kotapski - tel. 501 423 119, 71 750 50 63, e-mail:
biuro@brz-marina.pl


Powrót