Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


System budżetowania i controllingu dla przedsiębiorstw budowlano-montażowychProces budżetowania w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym można przedstawić następująco:
-określenie przez zarząd zamierzonych celów do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo,
-przedstawienie przez zarząd założeń do budżetu przedsiębiorstwa,
-przekazanie kierownikom poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa podstawowych informacji i danych niezbędnych do sporządzenia budżetów, za które odpowiadają,
-sporządzenie budżetów cząstkowych i budżetu głównego oraz budżetu wpływów i wydatków przedsiębiorstwa,
-weryfikacja budżetów cząstkowych i budżetu głównego pod kątem przyjętych założeń,
-akceptacja budżetu przedsiębiorstwa,
-kontrola budżetowa.Specjalnie dla Państwa, na bazie doświadczeń zdobytych w trakcie wdrożeń, przygotowaliśmy ofertę, która obejmuje m.in.:


*wdrożenie budżetów kontraktów budowlanych,
*zdrożenie systemu budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym,
*wdrożenie systemu controllingu zaplecza budowy,
*opracowanie zasad kalkulacji i rozliczania kosztów usług zaplecza budowy,
*projektowanie zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem budowlano-montażowym,
*audyt systemów informacyjnych zarządzania, w tym istniejącego systemu budżetowania i controllingu,
*opracowanie rachunku wyników,
*opracowanie zakładowego planu kont,
*opracowanie karty kalkulacji zleceń.


Usługi oferowane przez BRZ MARINA umożliwią:


*efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem,
*budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku,
*planowe, a nie żywiołowe prowadzenie działalności gospodarczej,
*poznanie przyczyn i mechanizmów powstawania koszów,
*identyfikację i redukcję niepotrzebnych kosztów,
*oddzielenie kosztów zarządzania i utrzymania zasobów, w tym infrastruktury przedsiębiorstwa, od kosztów realizacji zleceń budowlanych i od kosztów produkcyjnych,
*efektywne zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa budowalno-montażowego,
*zarządzanie wynikiem przedsiębiorstwa i wydzielonymi jednostki organizacyjnymi, np. budowami, bazą sprzętowo-transportową, wytwórnią betonów itp.,
*planowanie i kontrolowanie zaangażowania i zużycia zasobów materialnych, ludzkich, finansowych i niematerialnych,
*zapewnienie koordynacji działań rożnych jednostek organizacyjnych w przedsiębiorstwie,
*rozliczanie kosztów wg usług wewnętrznych poszczególnych jednostek organizacyjnych,
*obniżenie poziomu ryzyka i niepewności działania, zwłaszcza w dobie kryzysu gospodarczego,
*stały monitoring wykorzystywania zasobów i ich kosztów,
*świadomie i trafne podejmowanie decyzji zarządczych.
 


Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższą ofertą prosimy o kontakt. Na wszystkie pytania chętnie odpowiemy, wszelkie wątpliwości szybko rozwiejemy!
Roman Kotapski - tel. 501 423 119, 71 750 50 63, e-mail:
biuro@brz-marina.pl


Zobacz także: REFERENCJE


Powrót