Analiza systemu informacyjnego zarządzania na potrzeby wdrożenia systemu budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie SORIMEX sp. z o.o. sp. k.

Przedmiotem analizy była ocena m. in. zasad kalkulacji kosztów zasobów, produkcji wyrobów, raportowania dla Zarządu, funkcjonującego systemu rachunkowości zarządczej, prowadzonej ewidencji kosztów działalności przedsiębiorstwa, zasad rozliczeń kosztów pośrednich. Wartością dodaną analizy były zawarte w niej propozycje rozwiązań w tym zakresie, które w dalszej perspektywie pozwolą na rozbudowę i poprawienie efektywności funkcjonowania systemów informacyjnych zarządzania. W opracowaniu został też przedstawiony indywidualny model wdrożenia systemu budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie oraz jego wstępny zakres i elementy składowe.

Zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszych usług.

 

Aktualności