Wdrażanie controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie

Spis treści:Tablet z informacjami

 1. Cel i zakres tematyczny szkolenia
 2. Adresaci szkolenia
 3. Metodyka zajęć
 4. Czas trwania szkolenia
 5. Program szkolenia
 6. Informacje o wykładowcy
 7. Informacje organizacyjne

 

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Szkolenie poświęcone jest wdrożeniu i funkcjonowaniu systemu budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwach. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

 • audytu systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia budżetowania i controllingu,
 • tworzenia koncepcji systemu budżetowania i controllingu dla przedsiębiorstwa,
 • wyboru i wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie,
 • harmonogramu wdrożenia budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie.

 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządów, dyrektorów ekonomicznych, właścicieli przedsiębiorstw,
 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników działów finansowo-księgowych oraz controllingu,
 • pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie, stosowanie i rozwój systemu controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie, lub w których już taki system funkcjonuje.

 

METODYKA ZAJĘĆ

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatu. Uczestnicy zajęć będą tworzyć koncepcję wdrożenia systemu budżetowania w przedsiębiorstwie. Uzupełnieniem warsztatu będą wykłady dotyczące poszczególnych elementów wdrożenia systemu controllingu w przedsiębiorstwie.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia wynosi ok. 8 godzin lekcyjnych

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Istota wdrażania systemu budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie
 2. Audyt systemu budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa
 3. Dokumentacja organizacyjna systemu budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa
 4. Koncepcja wdrożenia systemu budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa
 5. Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania i controllingu
 6. Organizacja i zadania działu controllingu
 7. Tworzenie koncepcji systemu budżetowania - ćwiczenia
 8. Przykłady wdrożeń w przedsiębiorstwach
 9. Mity budżetowania i controllingu - podsumowanie

 

INFORMACJE O WYKŁADOWCY

Roman Kotapski (dr hab. inż.) - ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o. www.brz-marina.pl, wydawca pisma Controlling i Zarządzanie (www.controllingzarzadzanie.embuk.eu), Redaktor Naczelny Wydawnictwa MARINA (www.e-marina.eu). Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach.

Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi - Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt.

Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014), Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2020). Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021), Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury (wyd. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o., Katowice, 2021)

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMIN SZKOLENIA
18.11.2024 r. (poniedziałek)
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00
MIEJSCE SZKOLENIA
ON-LINE
CENA SZKOLENIA:
Cena szkolenia od: 705 zł netto plus 23%VAT.
POMOCJE CENOWE - termin zgłoszenia
Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 12.11.2024 wynosi: 705 zł netto plus 23%VAT.
Cena szkolenia przy zgłoszeniu po 12.11.2024 wynosi: 805 zł netto plus 23%VAT.
Cena szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, bogaty komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia.

PROMOCJE CENOWE - liczba uczestników szkolenia

Przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy – 10% rabatu od osoby!

Dla 3 i 4 zgłoszonej osoby z jednej firmy – 15% rabatu od osoby!

Dla zgłoszonej 5 osoby z jednej firmy lub następnej – 20% rabatu od osoby!

UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są do 8.11.2024 r.

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz uiszczenie opłaty za szkolenie w terminie do 8.11.2024 r Zgłoszenie prosimy wysłać e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto:
Santander Bank Polska S.A. 43 1500 1168 1211 6006 1248 0000 w terminie do 8.11.2024 r z dopiskiem: Opłata za szkolenie Wdrożenie controllingu.
Faktura zostanie przekazana uczestnikom w dniu szkolenia lub wysłana pocztą przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty za szkolenie nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.

WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości szkolenia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwracane są jego koszty.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Stefan Kopieć tel. 501 984 940, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

doc Wdrażanie controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie