Projektowanie i wdrażanie systemów budżetowania i controllingu

skarbonki na monetachPoprawne wdrożenie systemu controllingu w przedsiębiorstwie przynosi wiele korzyści i usprawnień. W szczególności poprawia:

 • przejrzystość wyników i kosztów działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego obszarów działalności oraz oddziałów,
 • racjonalizację wykorzystania zasobów np. pracowników lub ich grup, posiadanych maszyn,
 • świadomość ponoszonych kosztów działalności przedsiębiorstwa przez kadrę menedżerską,
 • jakość zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • organizację pracy w przedsiębiorstwie,
 • komunikację pomiędzy wyższą jak i średnią kadrę menedżerską.

Przedmiotem niniejszej usługi jest kompleksowe opracowanie oraz wdrożenie systemu budżetowania i controllingu lub jej elementów. Na ten system składają się następujące elementy:

 • analiza systemu informacyjnego zarządzania na potrzeby wdrożenia budżetowania i controllingu,
 • koncepcja systemu budżetowania lub controllingu przedsiębiorstwa,
 • budżet główny przedsiębiorstwa,
 • budżety cząstkowe,
 • instrukcje sporządzenia budżetów,
 • rachunki wyników z uwzględnieniem obszarów działalności przedsiębiorstwa,
 • raport controllera,
 • nadzór merytoryczny nad wdrożeniem systemu informatycznego wspomagającego proces budżetowania i controllingu.

Niniejsza usługa lub jej elementy zostały zrealizowane m.in. dla: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie, Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o z Bydgoszczy, RENEVIS Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź S.A., Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku Białej, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku, PROGRAFIX Sp. z o.o.. ELKOM S.A., ELPIE Sp. z o.o., WOMAK Sp. z o.o., HASTA Sp. z o.o.