Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych

Spis treści:Obliczanie na kalkulatorze

 1. Zakres tematyczny szkolenia
 2. Odbiorcy szkolenia
 3. Cele szkolenia
 4. Metoda pracy
 5. Czas trwania szkolenia
 6. Program szkolenia
 7. Informacje o wykładowcy
 8. Informacje organizacyjne

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności są usługi komunalne, bez względu na formę organizacyjno-prawną. W ramach szkolenia zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym:

 • utrzymania dróg,
 • utrzymania zieleni miejskiej,
 • odbioru odpadów komunalnych,
 • utrzymania składowisk odpadów komunalnych,
 • spalarni śmieci,
 • utrzymania cmentarzy,
 • funkcjonowania bazy sprzętowo-transportowej,
 • utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa.

Ponadto będą przedstawione problemy:

 • ujmowania przychodów i kosztów w zakładowym planie kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
 • kalkulacji kosztów usług wewnętrznych i ich rozliczenia,
 • rozliczania kosztów pośrednich
 • raportowania na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
 • wdrożenia i funkcjonowania systemu budżetowania.

 

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie jest adresowane do:

 • zarządów i dyrektorów,
 • kierowników jednostek organizacyjnych,
 • pracowników działów ekonomiczno-finansowych,
 • pracowników działów księgowości,
 • controllerów,
 • pracowników urzędów gmin, którzy z racji swojej pracy sprawują kontrolę nad realizacją usług komunalnych w gminie,
 • członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług komunalnych, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej.

 

CELE SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności są usługi komunalne na potrzeby jego zarządzania.

 

METODA PRACY

Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwach komunalnych.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych (w zależności od czasu rozwiązania ćwiczeń), na które składają się wykłady i ćwiczenia praktyczne dotyczące działalności przedsiębiorstwa.

  

PROGRAM SZKOLENIA

1. Istota i cele zarządzania kosztami
    1.1 Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa
    1.2 Rachunek kosztów przedsiębiorstwa
    1.3 Koszty działalności przedsiębiorstwa

2. Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów

3. Koszty działalności przedsiębiorstwa komunalnego
    3.1 Koszty bezpośrednie realizacji usług komunalnych
    3.2 Koszty działalności segmentu oczyszczania miasta
    3.3 Koszty działalności składowiska odpadów komunalnych
    3.4 Koszty działalności spalarni odpadów
    3.5 Koszty działalności cmentarza komunalnego
    3.6 Koszty bazy sprzętowo-transportowej
    3.7 Koszty innej działalności przedsiębiorstwa.

4. Kalkulacja kosztów usług komunalnych
    4.1 Istota kalkulacji kosztów
    4.2 Kalkulacja kosztów usług pielęgnacji i utrzymania zieleni
    4.3 Kalkulacja kosztów usług utrzymania dróg

5. Zarządzanie kontraktem
    5.1 Budżet kontraktu
    5.2 Kontrola realizacji kontraktu
    5.3 Kontrola wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa
    5.4 Instrukcja sporządzania kalkulacji i rozliczenia kontraktu

6. Rozliczanie kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
    6.1 Istota kalkulacji kosztów
    6.2 Rozliczanie zasobów przedsiębiorstwa
    6.3 Kalkulacja i rozliczanie kosztów robocizny
    6.4 Kalkulacja i rozliczanie kosztów usług sprzętowych i transportowych
    6.5 Instrukcja kalkulacji kosztów jednostkowych zasobów
    6.6 Rozliczanie kosztów pośrednich i ich wpływ na zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa.

7. Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstwa komunalnego na potrzeby zarządzania
    7.2 Rachunek wyników przedsiębiorstwa komunalnego
    7.2 Budżet przedsiębiorstwa komunalnego
    7.3 Raport z działalności przedsiębiorstwa – zakres i wnioski
    7.4 Zakładowy plan kont jako źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa.
    7.5 Budowa planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem

 

INFORMACJE O WYKŁADOWCY

Roman Kotapski (dr hab. inż.) - ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o. www.brz-marina.pl, wydawca pisma Controlling i Zarządzanie (www.controllingzarzadzanie.embuk.eu)Redaktor Naczelny Wydawnictwa MARINA (www.e-marina.eu). Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach.

Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi - Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt.

Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014), Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2020), Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021), Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury (wyd. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o., Katowice, 2021).

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMIN SZKOLENIA
26.08.2024 r. (poniedziałek)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00

MIEJSCE SZKOLENIA
On - line

CENA SZKOLENIA:
Cena szkolenia: 705 zł netto plus 23%VAT.

POMOCJE CENOWE- termin zgłoszenia
Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 19.08.2024 wynosi: 705 zł netto plus 23%VAT.
Cena szkolenia przy zgłoszeniu po 19.08.2024 wynosi: 805 zł netto plus 23%VAT.
Cena szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, bogaty komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia.

PROMOCJE CENOWE- liczba uczestników szkolenia
Przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy – 10% rabatu!
Dla 3 i 4 zgłoszonej osoby z jednej firmy – 15% rabatu od osoby!
Dla zgłoszonej 5 osoby z jednej firmy lub następnej – 20% rabatu od osoby!
UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są do 23.08.2024 r.

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU
Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz uiszczenie opłaty za szkolenie w terminie do 23.08.2024 r. Zgłoszenie prosimy wysłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto: Santander Bank S.A. 43 1500 1168 1211 6006 1248 0000 w terminie do 23.08.2024 r. z dopiskiem: Opłata za szkolenie: Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych.
Faktura zostanie przekazana uczestnikom w dniu szkolenia lub wysłana pocztą przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty za szkolenie nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.

WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości szkolenia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwracane są jego koszty.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Stefan Kopieć tel. 501 984 940, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

doc Formularz zgłoszeniowy