Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi aktualnościami z życia naszej firmy!

 

 

Wdrożenie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie

Wdrożenie controllingu czy tylko budżetowania musi być odpowiednio zaplanowane i przygotowane. Stąd też trzeba najpierw opracować koncepcję systemu oraz jego harmonogram wdrożenia.

Czytaj więcej

Jak skutecznie wdrożyć controlling i budżetowanie w przedsiębiorstwie?

Wbrew pozorom wdrożenie controllingu czy budżetowania nie rozpoczyna się od zakupu systemu informatycznego. To jest najczęstszy błąd popełniany podczas wdrożenia controllingu.

Czytaj więcej

Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Budżetowanie to zespół czynności, wykonywanych zgodnie z zasadami i metodami właściwymi temu procesowi, prowadzących do sporządzenia budżetu i wykorzystania go w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Czytaj więcej

Rozliczenie kosztów pracy brygady

Kalkulacja kosztów i rozliczenie kosztów brygad lub innych zespołów pracowniczych jest istot¬nym elementem kosztów usług czy ustalania ich ceny.

Czytaj więcej

Nowoczesne zarządzanie kosztami oraz rachunek kosztów i budżetowanie w podmiotach ochrony zdrowia

Podmioty lecznicze, w tym szpitale, przychodnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze działają w specyficznym otoczeniu. Z jednej strony działają w otoczeniu ,,urzędniczym” tj. muszą stosować zasady rachunku kosztów, który przedstawia urzędnik np. Narodowego Funduszu Zdrowia czy Ministerstwa Zdrowia. Z drugiej strony jak każdy podmiot rynkowy chce utrzymać się na rynku. Stąd musi planować i kontrolować swoje koszty. 

Czytaj więcej

Rachunek wyników jako narzędzie poszukiwania pożeraczy zysków przedsiębiorstwa

Możliwość identyfikacji niewykorzystanych zasobów jest podstawowym elementem do podejmowania decyzji zmierzających do wzrostu efektywności poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa lub też planowania potrzeb inwestycyjnych potencjału produkcyjnego.

Czytaj więcej

Analiza wykonania budżetu – błędy w źródłach danych

Sporządzenie budżetu kosztów działań marketingowych wymaga wysiłku i wyobraźni.

Czytaj więcej

Budżetowanie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi – nowe szkolenie w ofercie

BRZ MARINA wzbogaca swoją ofertę szkoleniową. Przygotowaliśmy kolejne szkolenie pt. Budżetowanie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi.

Czytaj więcej

Budżet wydziału produkcyjnego a budżet kosztów zleceń produkcyjnych

Podczas realizowanych przez BRZ MARINA wdrożeń systemów budżetowania i controllingu w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zadawano pytania dotyczące jakie są różnice pomiędzy budżetem kosztów wydziału produkcyjnego a budżetem kosztów zleceń produkcyjnych.

Czytaj więcej

Szkolenie Budżetowanie w przedsiębiorstwie

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje we Wrocławiu w dniach 30-31.05.2022 r. otwarte szkolenie pt. Budżetowanie w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej