Zarządczy rachunek wyników przedsiębiorstwa

 

CEL

Podstawowym celem zajęć jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kształtowania, konstrukcji i wdrożenia wielowymiarowego rachunku wyników przedsiębiorstwa.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Na szkoleniu będą omówione zagadnienia dotyczące wykorzystania wielowymiarowego rachunku wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem dotyczące:

 • modeli rachunków kosztów,
 • podziału kosztów całkowitych działalności przedsiębiorstwa na koszy stałe i zmienne,
 • istoty wieloblokowego i wielostopniowego rachunku wyników,
 • projektowania i wdrożenia wielowymiarowego rachunku wyników na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. 

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do właścicieli przedsiębiorstw oraz pracowników, którzy w swojej pracy odpowiadają za zarządzanie przedsiębiorstwem i jego obszarów oraz dyrektorów ekonomicznych, głównych księgowych, pracowników działów ekonomicznych, controllingu oraz księgowości. 

METODA PRACY

Zajęcia prowadzone będą w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów oraz analizy studiów przypadków. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy zajęć będą mieli do rozwiązania kilka praktycznych zadań, związanych z poruszaną na szkoleniu tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności, doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie zajęć. Atrakcyjność zajęć zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą ich tematykę oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów w przedsiębiorstwach oraz zakładowych planów kont w przedsiębiorstwach różnych branż. 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Czas trwania zajęć wynosi 8 godzin lekcyjnych (w zależności od czasu rozwiązywania ćwiczeń przez uczestników szkolenia). 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Rachunek zysków i strat – niewystarczające narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem
 2. Model rachunek kosztów pełnych i zmiennych
  2.1 Rachunek kosztów pełnych
  2.2 Rachunek kosztów zmiennych
  2.3 Koszty stałe i zmienne działalności przedsiębiorstwa
 3. Istota i rozwój zarządczego rachunku wyników
 4. Zarządczy rachunek wyników – przykłady i analiza
  4.1 Rachunek wyników przedsiębiorstwa
  4.2 Rachunek wyników jednostki biznesowej
  4.3 Rachunek wyników zlecenia produkcyjnego
  4.4 Rachunek wyników klienta
  4.5 Rachunek wyników kanału sprzedaży
  4.6 Rachunek wyników zasobów produkcyjnych
 5. Zarządczy rachunek wyników a zakładowy plan kont
  5.1 Ewidencja przychodów i kosztów – podejście księgowe i zarządcze
  5.2 Problemy kształtowania zakładowego planu kont w zakresie ewidencji kosztów działalności przedsiębiorstw
  5.3 Komentarz do zakładowego planu kont – nie tylko dla księgowych
 6. Wdrożenie zarządczego rachunku wyników w przedsiębiorstwie
  6.1 Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie
  6.2 Studium przypadku dla przedsiębiorstwa produkcyjnego
  6.3 Warunki wdrożenia zarządczego rachunku wyników w przedsiębiorstwie
 7. Przyczyny braku wykorzystania w praktyce zarządczego rachunku wyników -podsumowanie szkolenia

 

INFORMACJE O WYKŁADOWCY

Roman Kotapski (dr hab. inż.) - ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o. www.brz-marina.pl, Wydawca pisma Controlling i Zarządzanie. Profesor w Katedrze Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach.
Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowania i controllingu publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt, Wodociągi – Kanalizacja.

Jest autorem i współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005),. Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014), Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2020), Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2021), Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury (Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o. 2021).

  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 15:30 

MIEJSCE SZKOLENIA
On-line

TERMIN SZKOLENIA
26.06.2024 r. (środa) 

CENA SZKOLENIA:
Cena szkolenia od: 705 zł netto plus 23%VAT

POMOCJE CENOWE - termin zgłoszenia
Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 20.06.2024 wynosi: 705 zł netto plus 23%VAT.
Cena szkolenia przy zgłoszeniu po 20.06.2024 wynosi: 805 zł netto plus 23%VAT

Cena szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, bogaty komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. 

PROMOCJE CENOWE- liczba uczestników szkolenia

Przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy – 10% rabatu od osoby!
Dla 3 i 4 zgłoszonej osoby z jednej firmy – 15% rabatu od osoby!
Dla zgłoszonej 5 osoby z jednej firmy lub następnej – 20% rabatu od osoby!

UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są do 25.06.2024 r. (wtorek)

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz uiszczenie opłaty za szkolenie w terminie do 25.06.2024 r. Zgłoszenie prosimy wysłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto:

Santander Bank S.A. 43 1500 1168 1211 6006 1248 0000 w terminie do 25.06.2024 r. z dopiskiem: Opłata za szkolenie Zarządczy rachunek wyników.

Faktura zostanie przekazana uczestnikom w dniu szkolenia lub wysłana pocztą przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty za szkolenie nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości szkolenia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwracane są jego koszty.

Kontakt w sprawie szkolenia: 

Stefan Kopieć
tel. kom. 501 984 940, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji o Biurze Rachunkowości Zarządczej MARINA, świadczonych usługach, obecnych wdrożeniach oraz szkoleniach prosimy szukać na naszej stronie internetowej:

www.brz-marina.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

doc Formularz zgłoszeniowy ZRW