Audyt systemu informacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem

rozmowa pracowników przy biurkuAudyt systemu informacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem opracowuje się na potrzeby wdrożenia lub weryfikacji systemów:

 • budżetowania,
 • controllingu,
 • rachunkowości zarządczej,
 • rachunku kosztów,
 • informatycznych w powyższym zakresie.

Przedmiotem niniejszej usługi jest ocena m.in.:

 • rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej,
 • zakresu informacji o kosztach działalności przedsiębiorstwa,
 • zasad kalkulacji kosztów zasobów i ich rozliczenia na usługi czy też wyroby gotowe, w tym kosztów jednostkowych pracy maszyn i robocizny,
 • zasad kalkulacji cen i kosztów realizacji usług, produkcji wyrobów
 • rozliczeń kosztów pośrednich działalności przedsiębiorstwa,
 • zawartości raportów o działalności przedsiębiorstwa na potrzeby jego zarządzania,
 • dokumentacji polityki rachunkowości, systemu budżetowania i controllingu, zasad kalkulacji kosztów,
 • systemu informacyjnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa,
 • posiadanych systemów informatycznych na potrzeby wdrożenia kalkulacji kosztów wyrobów oraz systemu budżetowania i controllingu.

Audyt zawiera również wstępne propozycje rozwiązań w powyższym zakresie. Zakres audytu ustalany jest indywidulanie dla klienta.

Niniejsza usługa została zrealizowana m.in. dla: Katowickie Wodociągi S.A., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży, Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji HYDROMEL Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o., FAZBUD INSTAL Sp. z o.o. Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku Białej, A-Z Color Sp. z o.o., PROGRAFIX Sp. z o.o.. ELKOM S.A., PRM LTD. Sp. z o.o., WOMAK Sp. z o.o.