Budżet kontraktów budowlanych

Spis treści:okulary, cyrkiel i ołówek

 1. Zakres tematyczny szkolenia
 2. Odbiorcy szkolenia
 3. Cele szkolenia
 4. Czas trwania szkolenia
 5. Program szkolenia
 6. Informacje o wykładowcy
 7. Informacje o książce
 8. Informacje organizacyjne

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Szkolenie jest poświęcone problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

 • kosztów kontraktów, w tym w szczególności wpływu rozliczeń kosztów pośrednich na jego wynik,
 • tworzenia budżetu kontraktu i jego wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • systemu kontroli kosztów kontraktu, w tym jego ewidencji przychodów i kosztów.

Zostaną również przedstawione problemy organizacyjne, które mają wpływ na sprawny proces tworzenia budżetu kontraktu.

 

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla kierowników kontraktów budowlanych. Wskazany jest udział:

 • prezesów zarządu,
 • dyrektorów działów operacyjnych,
 • pracowników zaplecza budowy oraz działów ekonomicznych i controllingu itp.

 

CELE SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

  

PROGRAM SZKOLENIA

1. BUDŻETOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
    1.1 Istota i cele budżetowania
    1.2 System budżetowania przedsiębiorstwa
    1.3 Budżet działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego
    1.4 Korzyści z wdrożenia systemu budżetowania przedsiębiorstwem

2. BUDŻET KONTRAKTU BUDOWLANEGO
    2.1 Koszty budowy
    2.2 Kosztorys a budżet
    2.3 Budżet kosztów budowy
    2.4 Budżet kosztów budowy – zadanie
    2.5 Organizacja systemu budżetowania w obszarze realizacji kontraktów budowlanych
    2.6 Kalkulacja kosztów składowych budżetu kontraktu budowlanego – robocizna, transport, sprzęt

3. KONTROLA BUDŻETOWA KONTRAKTU BUDOWLANEGO
    3.1 Istota i system kontroli budżetowej przedsiębiorstwa
    3.2 Sprawozdanie z wykonania budżetu kontraktu
    3.3 Ewidencja przychodów i kosztów kontraktu budowlanego dla potrzeb zarządzania kontraktem
    3.4 Wpływ rozliczanych kosztów pośrednich na wynik kontraktu
    3.5 Współpraca kierownika kontraktu z działem księgowości

4. WDROŻENIE SYSTEMU BUDŻETOWANIA I CONTROLLINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

 

INFORMACJE O WYKŁADOWCY

Roman Kotapski (dr hab. inż.) - ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o. www.brz-marina.pl, wydawca pisma Controlling i Zarządzanie (www.controllingzarzadzanie.embuk.eu)Redaktor Naczelny Wydawnictwa MARINA (www.e-marina.eu). Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach.

Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi - Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt.

Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014), Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2020), Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021), Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury (wyd. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o., Katowice, 2021).

 

okładka książkiINFORMACJE O KSIĄŻCE

Roman Kotapski
Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym

Książka jest wynikiem wieloletnich doświadczeń i przemyśleń autora. Niniejsza praca koncentruje się na praktycznych zagadnieniach dotyczących funkcjonowania systemu budżetowania i jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. W książce przedstawiono m.in.:

 • budżet główny przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
 • budżet budowy,
 • budżet zaplecza budowy na przykładzie bazy sprzętowo-transportowej,
 • budżet kosztów ogólnych,
 • koszty działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
 • sposób ewidencjonowania przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
 • rozliczenia kosztów świadczeń zaplecza na rzecz budów,
 • monitoring i kontrolę działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
 • sposób wdrożenia systemu budżetowania w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMIN SZKOLENIA
24.06.2024 r. (poniedziałek)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00

MIEJSCE SZKOLENIA
ON-LINE

CENA SZKOLENIA:
Cena szkolenia: od 705 zł netto plus 23%VAT

POMOCJE CENOWE- termin zgłoszenia
Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 17.06.2024 r. wynosi: 705 zł netto plus 23%VAT.
Cena szkolenia przy zgłoszeniu po 17.06.2024 r. wynosi: 805 zł netto plus 23%VAT.
Cena szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, bogaty komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Każdy uczestnik otrzyma książkę R. Kotapskiego pt. „Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym”. Informacje o książce znajduje się na stronie: www.e-marina.eu

PROMOCJE CENOWE- liczba uczestników szkolenia
Przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy – 10% rabatu od osoby!
Dla 3 i 4 zgłoszonej osoby z jednej firmy – 15% rabatu od osoby!
Dla zgłoszonej 5 osoby z jednej firmy lub następnej – 20% rabatu od osoby!!

UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są do 21.06.2024 r. 

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU
Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz uiszczenie opłaty za szkolenie w terminie do 21.06.2024 r.  Zgłoszenie prosimy wysłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto:
Santander Bank Polska S.A. 43 1500 1168 1211 6006 1248 0000 w terminie do 21.06.2024 r. z dopiskiem: Opłata za szkolenie Budżet kontraktów budowlanych.

Faktura zostanie przekazana uczestnikom w dniu szkolenia lub wysłana pocztą przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty za szkolenie nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.

WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości szkolenia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwracane są jego koszty.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Stefan Kopieć tel. 501 984 940, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

doc Budżet kontraktów budowlanych