Projektowanie i wdrażanie systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach

osoba przeliczająca pieniądzeDziałalność przedsiębiorstwa wymaga wdrożenia indywidulanych modeli rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Na ten system składają się m.in. następujące elementy:

  • zasady kalkulacji kosztów wyrobów i usług,
  • zasady kalkulacji kosztów zasobów, w tym maszyn i gniazd produkcyjnych, brygad pracowniczych,
  • rozliczanie kosztów pośrednich działalności przedsiębiorstwa,
  • rozliczenie kosztów produkcji,
  • ewidencji kosztów działalności przedsiębiorstwa na potrzeby jego zarządzania,
  • raporty zarządcze dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstwa.

Niniejsza usługa lub jej elementy zostały zrealizowane m.in. dla: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży, RENEVIS Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o., Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku, ELKOM S.A., ELPIE Sp. z o.o., WOMAK Sp. z o.o., HASTA Sp. z o.o.