Kalkulacja kosztów

banknoty w słoiczku z oszczędnościamiPrzedmiotem niniejszej usługi jest opracowanie zasad kalkulacji kosztów wyrobów, usług oraz zasobów np. maszyn, brygad pracowniczych w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem poziomu ich wykorzystania zasobów. Dzięki temu można efektywnie zarządzać zasobami przedsiębiorstwa. Usługa dotyczy kalkulacji kosztów:

  • zleceń produkcyjnych, wyrobów i usług z uwzględnieniem całego procesu produkcyjnego,
  • jednostkowych pracy maszyn i gniazd produkcyjnych,
  • jednostkowych robocizny pracowników, grup pracowniczych, brygad oraz project managerów,
  • jednostkowych pracy jednostek sprzętowych i transportowych.

Dla każdego rodzaju kalkulacji przygotowana jest dokumentacja w postaci instrukcji kalkulacji kosztów, w której ujęta jest cała jej procedura. A w niej:

  • kto sporządza, weryfikuje i zatwierdza kalkulację kosztów zlecenia, produkcyjnego, usługi czy zasobów przedsiębiorstwa,
  • model kalkulacji kosztów,
  • opis formularzy, które składają się na cały proces kalkulacji kosztów,
  • wzory formularzy do kalkulacji kosztów,
  • obieg dokumentów.

Opracowana instrukcja kalkulacja kosztów pozwala na sformalizowanie i powtarzalność czynności kalkulacyjnych i jest częścią dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Niniejsza usługa zostały zrealizowana m.in. dla: Katowickie Wodociągi S.A., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży, RENEVIS Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o., Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku, ELKOM S.A., ELPIE Sp. z o.o., A-Z Color Sp. z o.o.