Controlling zaplecza budowy

Spis treści:

 1. Zakres tematyczny szkolenia
 2. Odbiorcy szkolenia
 3. Cele szkolenia
 4. Metoda pracy
 5. Czas trwania szkolenia
 6. Program szkolenia
 7. Informacje o wykładowcy
 8. Informacje o książce
 9. Informacje organizacyjne

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Szkolenie jest poświęcone problematyce budowy systemu controllingu w obszarze zaplecza wspomagającego realizację kontraktu budowlanego. Dotyczy w szczególności:

 • baz sprzętowo-transportowych,
 • węzłów betoniarskich,
 • warsztatów,
 • zakładu konstrukcji stalowych.

Na szkoleniu zostaną omówione problemy związane z:

 • planowaniem przychodów i kosztów działalności powyższych obszarów działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
 • projektowaniem i wdrażaniem budżetu,
 • wykorzystaniem i adaptacją narzędzi rachunkowości zarządczej w systemie controllingu,
 • projektowaniem i wdrażaniem systemu controllingu,
 • projektowaniem zakładowych planów kont dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.

 

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla kierowników zaplecza technicznego budowy, a w szczególności:

 • kierowników baz sprzętowo-transportowych,
 • kierowników węzłów betoniarskich,
 • kierowników warsztatów.

Wskazany może być udział:

 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników działów ekonomicznych i controllingu itp.

 

CELE SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie istoty kosztów działalności zaplecza technicznego budowy, kalkulacji usług, tworzenia jego budżetów, planowaniem wyniku finansowego oraz budowy systemu controllingu w przedsiębiorstwie i jego wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi.

 

METODA PRACY

Zajęcia prowadzone będą w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy zajęć będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach.Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie zajęć. Atrakcyjność zajęć zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą ich tematykę oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach budolwano-montażowych.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych

  

PROGRAM SZKOLENIA

1. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
    1.1 Istota i cele controllingu w przedsiębiorstwie
    2.2 System budżetowania przedsiębiorstwa
    3.3 Korzyści z wdrożenia systemu controllingu w przedsiębiorstwie

2. Controlling bazy sprzętowo-transportowej
    2.1 Elementy systemu controllingu bazy sprzętowo-transportowej
    2.2 Przychody i koszty bazy sprzętowo-transportowej
    2.3 Kalkulacja kosztów zasobów
    2.4 Kalkulacja kosztu jednostkowego usługi sprzętowej
    2.5 Kalkulacja kosztu robocizny pracownika
    2.6 Konstrukcja budżetu bazy sprzętowo-transportowej
    2.7 Warsztaty – budżet bazy
    2.8 Kontrola działalności bazy sprzętowo-transportowej

3. Planowanie i kontrola kosztów działalności węzłów betoniarskich warsztatów

4. Ewidencja przychodów i kosztów dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem
    4.1 Baza sprzętowo-transportowa
    4.2 Węzły betoniarskie
    4.3 Warsztaty i zakłady konstrukcji stalowych
    4.4 Wpływ rozliczanych kosztów pośrednich na wynik kontraktu
    4.5 Współpraca kierownika z działem księgowości

 

INFORMACJE O WYKŁADOWCY}

Roman Kotapski (dr hab. inż.) - ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o. www.brz-marina.pl, wydawca pisma Controlling i Zarządzanie (www.controllingzarzadzanie.embuk.eu)Redaktor Naczelny Wydawnictwa MARINA (www.e-marina.eu). Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach.

Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi - Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt.

Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014), Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2020), Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021), Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury (wyd. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o., Katowice, 2021).

 

INFORMACJE O KSIĄŻCE

Kask i pieniądzeRoman Kotapski
Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym

Książka jest wynikiem wieloletnich doświadczeń i przemyśleń autora. Niniejsza praca koncentruje się na praktycznych zagadnieniach dotyczących funkcjonowania systemu budżetowania i jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. W książce przedstawiono m.in.:

 • budżet główny przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
 • budżet budowy,
 • budżet zaplecza budowy na przykładzie bazy sprzętowo-transportowej,
 • budżet kosztów ogólnych,
 • koszty działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
 • sposób ewidencjonowania przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
 • rozliczenia kosztów świadczeń zaplecza na rzecz budów,
 • monitoring i kontrolę działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
 • sposób wdrożenia systemu budżetowania w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMIN SZKOLENIA
20.05.2024 r.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00

MIEJSCE SZKOLENIA
ON-LINE

CENA SZKOLENIA:
Cena szkolenia: 705 zł netto plus 23%VAT

POMOCJE CENOWE- termin zgłoszenia
Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 13.05.2024 wynosi: 705 zł netto plus 23%VAT.
Cena szkolenia przy zgłoszeniu po 13.05.2024 wynosi: 805 zł netto plus 23%VAT.
Cena szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, bogaty komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia.
Każdy uczestnik otrzyma książkę pt. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.

PROMOCJE CENOWE- liczba uczestników szkolenia
Przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy – 10% rabatu!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 3 osób z jednej firmy - 15% rabatu!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy – 5 osoba gratis!
UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są do 17.05.2024 r.

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU
Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz uiszczenie opłaty za szkolenie w terminie do 17.05.2024 r. Zgłoszenie prosimy wysłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto: Santander Bank S.A. 43 1500 1168 1211 6006 1248 0000 w terminie do 17.05.2024 r. z dopiskiem: Opłata za szkolenie Controlling zaplecza budowy.

Faktura zostanie przekazana uczestnikom w dniu szkolenia lub wysłana pocztą przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty za szkolenie nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.

WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości szkolenia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwracane są jego koszty.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Stefan Kopieć tel. 501 984 940, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

doc Controlling zaplecza budowy