Projektowanie zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem

ułożone w stosy monetyPodstawowym system informacyjnym o działalności przedsiębiorstwa jest odpowiednio zbudowany zakładowy plan kont. Nie służy on tylko księgowym. Dane z ewidencji przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa są wykorzystywane do zarządzania przedsiębiorstwem.

Przedmiotem realizacji usługi jest projekt zakładowego planu kont, który obejmuje zespół 4 Koszty rodzajowe i ich rozliczenie, zespół 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie, zespół 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.

Dostarczone rozwiązania pozwalają przedstawić koszty działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem kosztów:

  • bezpośrednich produkcji,
  • utrzymania zasobów przedsiębiorstwa, w tym pracowników, maszyn, transportu, budynków, infrastruktury, procesów, jednostek organizacyjnych,
  • kosztów działań w zakresie m.in. obsługi klienta, działalności marketingowej, zaopatrzenia, kanałów sprzedaży, zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa,
  • poszczególnych rodzajów działalności, w tym produkcyjnej, usługowej, handlowej.

W ramach usługi dostarczona jest dokumentacja, która zawiera m.in.: opis konta, zakres ewidencji na koncie, budowę konta, zasady tworzenia kont analitycznych do kont syntetycznych, zasady rozliczeń kosztów pośrednich działalności przedsiębiorstwa.

Dostarczone rozwiązania pozwalają na:

  • bardziej precyzyjne zarządzanie kosztami i wynikami przedsiębiorstwa,
  • szczegółową kalkulację kosztów pracy maszyn i robocizny,
  • kalkulację kosztów wyrobów z uwzględnieniem wykorzystania zasobów produkcyjnych,
  • sporządzenie rachunku wyników oraz rentowności poszczególnych wydziałów produkcyjnych na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwa,
  • sporządzania szczegółowych raportów o działalności przedsiębiorstwa.

Niniejsza usługa została zrealizowana m.in. dla: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży, Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku, RENEVIS Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o., Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku Białej, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku, A-Z Color Sp. z o.o., THERISMOS Sp. z o.o., ELKOM S.A., WOMAK Sp. z o.o., HASTA Sp. z o.o., BiuroVita Sp. z o.o. z Wrocławia, Alicantee Sp. z o.o., Polskie Radio Katowice SA, Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu S.A.