Outsourcing usług

kobieta wyciągająca dłońNasza wiedza i doświadczenie pozwala na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowania, controllingu czy też raportowania zarządczego. Możemy przejąć te procesy w przedsiębiorstwie i je realizować. Kształt tej współpracy ustalamy indywidualnie z klientem. Może to być m.in.:

 • bieżące doradztwo i rozwiązywanie problemów,
 • budowa narzędzi rachunkowości zarządczej np. segmentowych rachunków wyników,
 • sporządzanie raportów dotyczących działalności przedsiębiorstwa dla Zarządu,
 • analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa,
 • analizy ekonomiczne,
 • badanie rentowności wyrobów, usług, zasobów przedsiębiorstwa,
 • analiza wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa,
 • wsparcie procesu planowania i kontroli działalności przedsiębiorstwa,
 • wsparcie w tworzeniu dokumentacji organizacyjnej w zakresie rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowania i controllingu.

Zalety rozwiązania:

 • możliwość wykorzystania wiedzy naszych ekspertów,
 • dostęp do stosowanych i sprawdzonych wzorców,
 • koncentracja na celach strategicznych i decyzyjnych,
 • sukcesywna budowa systemu controllingu w przedsiębiorstwa.