Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Spis treści:Pisanie na laptopie

 1. Cele szkolenia
 2. Zakres tematyczny szkolenia
 3. Odbiorcy szkolenia
 4. Metoda pracy
 5. Czas trwania szkolenia
 6. Program szkolenia
 7. Informacje o wykładowcy
 8. Informacje organizacyjne

 

CEL SZKOLENIA

Podstawowym celem zajęć jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania i wdrożenia budżetowania w przedsiębiorstwie oraz stosowanych narzędzi jak budżety, rachunek wyników przedsiębiorstwa, karty kalkulacyjne zleceń, zakładowy plan kont i raporty do zarządzania przedsiębiorstwem.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

Na zajęciach będą omówione zagadnienia dotyczące tworzenia budżetu przedsiębiorstwa jak i budżetów cząstkowych dotyczących poszczególnych obszarów jego działalności. Również zostaną omówione zagadnienia kontroli budżetowej i jej wykorzystaniu do poprawienia działalności procesów wyodrębnionych w przedsiębiorstwie. W dalszej części zostaną omówione problemy dotyczące aspektów organizacyjnych funkcjonowania systemu budżetowania w przedsiębiorstwie. Istotną częścią szkolenia będzie omówienie procesu wdrożenia systemu budżetowania.

 

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do:

 • pracowników przedsiębiorstw, w których zamierza się wdrożyć lub już funkcjonuje system budżetowania bez względu na reprezentowaną branżę,
 • właścicieli przedsiębiorstw,
 • prezesów,
 • dyrektorów finansowych,
 • specjalistów ds. controllingu,
 • pracowników działów ekonomicznych i controllingu oraz księgowości.

 

METODA PRACY

Zajęcia prowadzone będą w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy zajęć będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie zajęć. Atrakcyjność zajęć zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą ich tematykę oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Istota i cele zarządzania kosztami
    1.1 Cele zarządzania kosztami
    1.2 Kryteria klasyfikacji kosztów
    1.3. Grupowanie kosztów w przedsiębiorstwie - ćwiczenie
2. Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie
    2.1 Istota i zadania ośrodków odpowiedzialności
    2.2 Kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności
    2.3 Ośrodki odpowiedzialności a miejsca powstawania kosztów
    2.4 Wyodrębnianie procesów, ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie – ćwiczenie
3. Istota i cele budżetowania
    3.1 Istota budżetowania
    3.2 Cele budżetowania
    3.3 Warunki skutecznego wykorzystania budżetowania do zarządzania przedsiębiorstwa
    3.4 System budżetowania

4. Budżet główny i jego struktura
    4.1 Istota i struktura budżetu głównego przedsiębiorstwa
    4.2 Budżet operacyjny a budżet finansowy przedsiębiorstwa
    4.3 Układ budżetu głównego
    4.4 Projekt budżetu przedsiębiorstwa – ćwiczenie
    4.5 Systemy budżetowania przedsiębiorstw – studia przypadków

5. Budżetowanie sprzedaży
    5.1 Struktura i zakres budżetu sprzedaży
    5.2 Koszty sprzedaży
    5.3 Budżet sprzedaży – ćwiczenie

6. Budżetowanie działań marketingowych
    6.1 Struktura i zakres budżetu działań marketingowych
    6.2 Koszty działań marketingowych
    6.3 Budżet działań marketingowych – ćwiczenie

7. Budżet kosztów produkcji i usług
    7.1 Koszty wydziału produkcyjnego
    7.2 Budżet kosztów zleceń produkcyjnych
    7.3 Budżet kosztów wydziału produkcyjnego
    7.4 Projektowanie budżetu kosztów wydziału produkcyjnego - ćwiczenie
    7.5 Budżet kosztów zlecenia - ćwiczenie

8. Budżet kosztów logistyki
    8.1 Zakres kosztów logistyki
    8.2 Budżet kosztów zaopatrzenia
    8.3 Budżet kosztów wydziałów logistycznych
    8.4 Projekt budżetu wydziału pomocniczego - ćwiczenie

9. Budżet kosztów ogólnozakładowych przedsiębiorstwa
    9.1 Budżet kosztów zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa
    9.2 Budżet kosztów utrzymania infrastruktury ogólnej
    9.3 Budżet kosztów ogólnych przedsiębiorstwa
    9.4 Budżet i wynik działalności komórki organizacyjnej – ćwiczenie

10. Kontrola budżetowa
    10.1 Istota kontroli budżetowej
    10.2 Analiza wykonania budżetu
    10.3 Raport controllera
    10.4 Odchylenia od budżetu - ćwiczemie

11. Wdrożenie i funkcjonowanie systemu budżetowania\

 

INFORMACJE O WYKŁADOWCY

Roman Kotapski (dr hab. inż.) - ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o. www.brz-marina.pl, wydawca pisma Controlling i Zarządzanie (www.controllingzarzadzanie.embuk.eu)Redaktor Naczelny Wydawnictwa MARINA (www.e-marina.eu). Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach.

Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi - Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt.

Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014), Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2020), Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021), Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury (wyd. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o., Katowice, 2021).

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMIN SZKOLENIA
9-10.12.2024 (poniedziałek - wtorek)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00

MIEJSCE SZKOLENIA
On-line

CENA SZKOLENIA:
Cena szkolenia od: 1 100 zł netto + 23%VAT

POMOCJE CENOWE- termin zgłoszenia
Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 2.12.2024 wynosi: 1 100 zł netto + 23%VAT,
Cena szkolenia przy zgłoszeniu po 2.12.2024 wynosi: 1 200 zł netto + 23%VAT.
Cena szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, bogaty komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia.

PROMOCJE CENOWE- liczba uczestników szkolenia

Przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy – 10% rabatu od osoby!

Dla 3 i 4 zgłoszonej osoby z jednej firmy – 15% rabatu od osoby!

Dla zgłoszonej 5 osoby z jednej firmy lub następnej – 20% rabatu od osoby!

UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są do 6.12.2024 r.

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU
Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz uiszczenie opłaty za szkolenie w terminie do 6.12.2024 r. Zgłoszenie prosimy wysłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto: Santander Bank Polska S.A. 43 1500 1168 1211 6006 1248 0000 w terminie do 6.12.2024 r. z dopiskiem: Opłata za szkolenie Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Faktura zostanie przekazana uczestnikom w dniu szkolenia lub wysłana pocztą przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty za szkolenie nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.

WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości szkolenia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwracane są jego koszty.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Stefan Kopieć tel. 501 984 940, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

doc Budżetowanie w przedsiębiorstwie