Budżetowanie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi

 Stetoskop ze sprawozdaniem finansowym, kalkulatorSpis treści:

 1. Zakres tematyczny szkolenia
 2. Odbiorcy szkolenia
 3. Metoda pracy
 4. Czas trwania
 5. Program szkolenia
 6. Informacje o wykładowcy
 7. Informacje organizacyjne

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

CEL

Podstawowym celem zajęć jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania budżetowania w podmiotach leczniczych.

ZAKRES TEMATYCZNY

Na zajęciach będą omówione zagadnienia dotyczące tworzenia i funkcjonowania budżetów w podmiotach leczniczych. Będą omawiane następujące zagadnienia:

 • istota i cele budżetowania,
 • budżet operacyjny szpitala,
 • budżety cząstkowe szpitala,
 • budżet przychodni zdrowia,
 • budżet zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
 • kontrola budżetowa,
 • organizacja i wdrożenie systemu budżetowania.

 

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do:

 • zarządzających podmiotami leczniczymi,
 • dyrektorów szpitali,
 • dyrektorów ekonomicznych,
 • głównych księgowych,
 • specjalistów ds. controllingu,
 • specjalistów ds. ekonomicznych,
 • urzędników zajmujących się podmiotami leczniczymi.

 

METODA PRACY

Zajęcia prowadzone będą w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów oraz analizy studiów przypadków. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy zajęć będą mieli do rozwiązania kilka praktycznych zadań, związanych z poruszaną na szkoleniu tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności, doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie zajęć. Atrakcyjność zajęć zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą ich tematykę oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w podmiotach leczniczych.

 

CZAS TRWANIA

Czas trwania zajęć wynosi 8 godzin lekcyjnych (w zależności od czasu rozwiązywania ćwiczeń przez uczestników szkolenia).

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Budżetowanie w zarządzaniu podmiotem leczniczym
1.1 Istota i cele budżetowania
1.2 Budżet operacyjny podmiotu leczniczego
1.3 Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w podmiotach leczniczych
2. Budżet szpitala
2.1 Budżet operacyjny szpitala
2.2 Budżet oddziału szpitalnego
2.3 Budżet kosztów działalności izby przyjęć
2.4 Budżet zakładu diagnostyki obrazowej
2.5 Budżet kosztów zakładu radioterapii
2.6 Budżet bloku operacyjnego
2.7 Budżet kosztów działalności pomocniczej szpitala
2.8 Budżet kosztów infrastruktury szpitala
2.9 Budżet kosztów zarządzania i obsługi szpitala
3. Budżet innych podmiotów leczniczych
3.1 Budżet przychodni zdrowia
3.2 Budżet zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
4. Kontrola budżetowa w podmiotach leczniczych
4.1 Kontrola budżetowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem
4.2 Raport z działalności podmiotu leczniczego
4.3 Ewidencja przychodów i kosztów działalności podmiotów leczniczych
5. Organizacja i wdrożenie systemu budżetowania

 

INFORMACJE O WYKŁADOWCY

Roman Kotapski (dr hab. inż.) - ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o. www.brz-marina.pl, Wydawca pisma Controlling i Zarządzanie. Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Specjalizuje się we wdrażaniu rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowania, zarządzania kosztami, controllingu, raportowania zarządczego. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach.

Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowania i controllingu publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi - Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt.

Jest autorem i współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014), Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2020), Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2021), Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury (Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o. 2021).

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMIN SZKOLENIA
23.07.2024 r. (wtorek)
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00
MIEJSCE SZKOLENIA
On-line
CENA SZKOLENIA:
Cena szkolenia: od 705 zł netto plus 23%VAT.
POMOCJE CENOWE - termin zgłoszenia
Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 16.07.2024 wynosi: 705 zł netto plus 23%VAT.
Cena szkolenia przy zgłoszeniu po 16.07.2024 wynosi: 805 zł netto plus 23%VAT.
Cena szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia.

PROMOCJE CENOWE - liczba uczestników szkolenia
Przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy – 10% rabatu od osoby!
Dla 3 i 4 zgłoszonej osoby z jednej firmy – 15% rabatu od osoby!
Dla zgłoszonej 5 osoby z jednej firmy lub następnej – 20% rabatu od osoby!

UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są do 22.07.2024 r.

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU
Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz uiszczenie opłaty za szkolenie w terminie do 22.07.2024 r. Zgłoszenie prosimy wysłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Santander Bank S.A. 43 1500 1168 1211 6006 1248 0000 w terminie do 22.07.2024 r. z dopiskiem: Opłata za szkolenie Budżetowanie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi.
Faktura zostanie przekazana uczestnikom w dniu szkolenia lub wysłana pocztą przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty za szkolenie nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.

WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości szkolenia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwracane są jego koszty.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Stefan Kopieć tel. 501 984 940, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Więcej informacji o działalności Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA, świadczonych usługach, obecnych wdrożeniach oraz szkoleniach znajdują się na stronie internetowej: www.brz-marina.pl.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

doc Budżetowanie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi