Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Spis treści:Kalkulowanie przy kartce

 1. Cele szkolenia
 2. Zakres tematyczny szkolenia
 3. Odbiorcy szkolenia
 4. Metoda pracy
 5. Czas trwania szkolenia
 6. Program szkolenia
 7. Informacje o wykładowcy
 8. Informacje organizacyjne

 

CEL SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania i wdrożenia controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie oraz stosowanych narzędzi jak budżety, rachunek wyników przedsiębiorstwa, karty kalkulacyjne zleceń, zakładowy plan kont i raporty do zarządzania przedsiębiorstwem.

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Na szkoleniu będą omówione zagadnienia dotyczące:

 • wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności na potrzeby funkcjonowania controllingu,
 • klasyfikacji kosztów działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwa,
 • wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej,
 • controllingu sprzedaży i produkcji,
 • rozliczeń świadczeń wewnętrznych,
 • raportowania,
 • wdrożenia i funkcjonowania systemów controllingu i budżetowania.

 

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do:

 • pracowników przedsiębiorstw, w których zamierza się wdrożyć lub już funkcjonuje system controllingu i budżetowania bez względu na reprezentowaną branżę,
 • właścicieli przedsiębiorstw,
 • prezesów,
 • dyrektorów finansowych,
 • specjalistów ds. controllingu,
 • pracowników działów ekonomicznych i controllingu oraz księgowości.

 

METODA PRACY

Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia wynosi 16 godzin lekcyjnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Istota i zadania controllingu
    1.1 Controlling strategiczny i operacyjny
    1.2 Narzędzia controllingu
    1.3 Zadania controllera
    1.4 Zadania i organizacja działu controllingu

2. Controlling sprzedaży
    2.1 Zakres controllingu sprzedaży
    2.2 Cele i miary w controllingu sprzedaży
    2.3 Ocena wyników sprzedażowych – studium przypadku
    2.4 Kalkulacja kosztów pozyskania kontraktu – ćwiczenie
    2.5 Raport controllera – budowa raportu controllera sieci sklepów – ćwiczenie

3. Controlling produkcji
    3.1 Zadania controllingu produkcji
    3.2 Cele i miary w controllingu produkcji
    3.3 Składniki controllingu produkcji
    3.4 Pętla kosztów produkcyjnych
    3.5 Organizacja controllingu produkcji
    3.6 Controlling ryzyka
    3.7 Kalkulacja kosztów produkcji zlecenia produkcyjnego - ćwiczenie
    3.8 Analiza wykorzystania zasobów – ćwiczenie
    3.9 Kalkulacja kosztów jednostkowych godziny pracy – ćwiczenie
    3.10 Analiza wykonania produkcji wyrobu - ćwiczenie

4. Rozliczanie świadczeń wewnętrznych przedsiębiorstwie
    4.1 Zakres rozliczeń wewnętrznych
    4.2 Rozliczanie świadczeń wewnętrznych po stawkach planowanych – zalety i wady
    4.3 Kalkulacja kosztów robocizny
    4.4 Kalkulacja kosztów zasobów
    4.5 Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych
    4.6 Rozliczenie kosztów robocizny działu usługowego – ćwiczenie

5. Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek wyników
    5.1 Istota wielostopniowego rachunku wyników
    5.2 Rachunek wyników a rachunek zysków i strat
    5.3 Wdrożenie rachunku wyników
    5.4 Budowa wielostopniowego i wieloblokowego rachunku wyników – ćwiczenie

6. Controlling a rachunkowość
    6.1 System informacyjny rachunkowości
    6.2 Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza
    6.3 Ewidencja przychodów i kosztów – podejście księgowe i zarządcze
    6.4 Ujmowanie kosztów działalności – ćwiczenie
    6.5 Dokumentacja polityki rachunkowości
    6.6 Projektowanie zakładowego plan kont na potrzeby zarządzania – ćwiczenie
    6.7 Koszty w zakładowym planie kont – przegląd rozwiązań w przedsiębiorstwach – studia przypadków

7. Wdrożenie i funkcjonowanie systemu controllingu

8. Mity budżetowania i controllingu - podsumowanie

 

INFORMACJE O WYKŁADOWCY

Roman Kotapski (dr hab. inż.) - ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o. www.brz-marina.pl, wydawca pisma Controlling i Zarządzanie (www.controllingzarzadzanie.embuk.eu)Redaktor Naczelny Wydawnictwa MARINA (www.e-marina.eu). Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach.

Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi - Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt.

Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014), Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2020), Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021), Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury (wyd. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o., Katowice, 2021).

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMIN SZKOLENIA
4-5.11.2024 r.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00

MIEJSCE SZKOLENIA
ON-LINE

CENA SZKOLENIA:
Cena szkolenia: od 1 100 zł netto + 23% VAT

POMOCJE CENOWE- termin zgłoszenia

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 28.10.2024 wynosi: 1 100 zł netto + 23%VAT,
Cena szkolenia przy zgłoszeniu po 28.10.2024 wynosi: 1 200 zł netto + 23%VAT.
Cena szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, bogaty komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia.

PROMOCJE CENOWE- liczba uczestników szkolenia
Przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy – 10% rabatu!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 3 osób z jednej firmy - 15% rabatu!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy – 5 osoba gratis!
UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są do 31.10.2024 r.

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU
Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz uiszczenie opłaty za szkolenie w terminie do 31.10.2024 r. Zgłoszenie prosimy wysłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto: Santander Bank S.A. 43 1500 1168 1211 6006 1248 0000 w terminie do 31.10.2024 r.. z dopiskiem: Opłata za szkolenie Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Faktura zostanie przekazana uczestnikom w dniu szkolenia lub wysłana pocztą przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty za szkolenie nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.

WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości szkolenia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwracane są jego koszty.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Stefan Kopieć tel. 501 984 940, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

doc Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem