BRZ MARINA Sp. z o.o. aktywnie uczestniczy w IV Konferencji Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wod-Kan

W dniach 21-23.02.2018 r. w Ustroniu odbyła się IV Konferencja Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wod-Kan. Organizatorem konferencji był BMP Sp. z o.o. z Raciborza. Celem konferencji była wymiana doświadczeń o nowoczesnych modelach biznesowych funkcjonujących w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Na konferencji dr inż. Roman Kotapski wygłosił referat pt. Koszty ogólnego zarządu przedsiębiorstwa wod-kan pod lupą. Referat był przygotowany na podstawie naszych wdrożeń systemów budżetowania w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Więcej informacji na stronie

www.kierunekwodkan.pl/konferencja

 

Aktualności