Budżet kontaktu budowlanego i jego monitoring

ulotka budżetowanieZa nami kolejna edycja szkolenia pt. Budżet kontraktów budowlanych. Tyma razem było to szkolenie dla pracowników przedsiębiorstwa PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika. Szkolenia zorganizowała ADN Akademia
Szkolenie poprowadził Roman Kotapski ekspert w zakresie controllingu, wdrożeniowiec, Wydawca i Redaktor Naczelny pisma Controlling i Zarządzanie. Podczas zajęć zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in.:

  • kosztów działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
  • układu i zakresu budżetu przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
  • tworzenia, układu i zakresu budżetu kontraktów budowlanych m.in. w budownictwie hydrotechnicznym, budowy dróg i mostów, budynków mieszkalnych,
  • kalkulacji kosztów stawek robocizny, sprzętu budowlanego i transportu do budżetu kontraktu,
  • rozliczeń kosztów pośrednich działalności przedsiębiorstwa i ich wpływu na wynik budowy,
  • wdrożenia systemu budżetowania.

Podczas zajęć była ciekawa dyskusja dotycząca m.in. reakcji na odchylenia w budżecie, jak do nich podejść, jak wyodrębnić koszty wytwórni masy bitumicznej czy też tworzeniu zarządczych rachunków wyników.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za wytrwanie i ciekawą dyskusję.