Budżet wydziału produkcyjnego a budżet kosztów zleceń produkcyjnych

szkolenie pracowników

Podczas realizowanych przez BRZ MARINA wdrożeń systemów budżetowania i controllingu w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zadawano pytania dotyczące jakie są różnice pomiędzy budżetem kosztów wydziału produkcyjnego a budżetem kosztów zleceń produkcyjnych. Dziwiono się wręcz po co taka ,,odmienność” czy też różnorodność budżetów. Jednak oba budżety są powiązane pomiędzy sobą.

Budżet kosztów wydziału produkcyjnego zawiera wszystkie koszty do niego przypisane.
Dotyczą one zarówno kosztów:

  • bezpośrednio produkcyjnych, w tym materiałów bezpośrednich wynikających z norm produkcyjnych i wolumenu produkcji, pozostałych materiałów czy obróbki obcej,
  • utrzymania maszyn produkcyjnych wraz z utrzymaniem ruchu maszyn i całego wydziału,
  • utrzymania zatrudnionych pracowników bezpośrednio produkcyjnych,
  • utrzymania hali produkcyjnej,
  • wyodrębnionych działów w ramach wydziału produkcyjnego
  • oraz kosztach ogólnowydziałowych np. zarządzania wydziałem produkcyjnym i innych kosztach np. ochrony.

 

W dużej części będą to koszty stałe działalności wydziału produkcyjnego, czyli niezależnych od wielkości produkcji. Natomiast koszty zmienne to wymienione powyżej koszty bezpośrednie produkcji oraz zużycie energii elektrycznej maszyn produkcyjnych.

W przypadku budżetu kosztów zleceń produkcyjnych wszystkie pozycje kosztów uzależnione są od wielkości produkcji asortymentu. Uwzględniają one tylko zasoby bezpośrednio do nich przypisane, a wynikające m.in. z norm produkcyjnych, czasu wykorzystania zasobów, w tym pracowników, maszyn czy gniazd produkcyjnych, oraz przyjętych stawek ich wykorzystania. Stąd też koszty w budżecie kosztów zleceń produkcyjnych mogą być niższe niż koszty ujęte w budżecie kosztów wydziału produkcyjnego wskutek niewykorzystania zdolności produkcyjnych wydziału produkcyjnego w danym okresie budżetowania.

Szerzej na temat różnic w obu budżetach i ich konsekwencji dla zarządzania przedsiębiorstwem w artykule, którego autorem jest Roman Kotapski pt. Budżet kosztów wydziału produkcyjnego a budżet kosztów zleceń produkcyjnych – dwa ujęcia, który ukazał się w magazynie ControllingZarządzanie nr 3(35)/2020..

Zapraszamy na szkolenie pt. Budżetowanie w przedsiębiorstwie, które organizuje Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA we Wrocławiu w dniach 30-31.05.2022 r.

Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie szkolenia.
Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.