Budżetowanie kontraktów budowlanych

Roman KotapskiJesienny okres budżetowania w przedsiębiorstwach trwa na dobre. Choć często budżetowanie ma ,,krytyczną prasę” i czasami jest nawet kwestionowane.

  • Czy jednak możemy sobie pozwolić na to, aby nie planować i nie kontrolować działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego?
  • Czy budowa to centrum zysku w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym?

Na te pytania i wiele innych uzyskasz odpowiedź podczas szkolenia.

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje w dniu 20.11.2023 r. (poniedziałek) w formule ON-LINE szkolenie pt. Budżetowanie kontraktów budowlanych. Na szkoleniu będą omawiane zagadnienia dotyczące m.in.:

  • kosztów działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
  • budżetu przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
  • tworzenia, układu i zakresu budżetu kontraktów budowlanych,
  • kalkulacji kosztów stawek robocizny, sprzętu budowlanego i transportu do budżetu kontraktu,
  • rozliczeń kosztów pośrednich działalności przedsiębiorstwa i ich wpływu na wynik budowy,
  • ewidencji kosztów działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
  • opracowania instrukcji sporządzania budżetów oraz instrukcji kalkulacji kosztów zasobów ludzkich i sprzętowych,
  • wdrożenia systemu budżetowania.

Uczestnicy szkolenia otrzymają również książkę, którą napisał prowadzący szkolenie Roman Kotapski pt. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym, Wydawnictwo MARINA 2014. Zachęcamy do jej lektury.
Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń. Szkolenie prowadzone od ponad 20 lat, a problemy wydają się jakby ciągle te same.

Program szkolenia i informacje organizacyjne na stronie Szkolenia