Budżetowanie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi – nowe szkolenie w ofercie

stetoskop sprawozdanie finansowym i kalkulator

BRZ MARINA wzbogaca swoją ofertę szkoleniową. Przygotowaliśmy kolejne szkolenie pt. Budżetowanie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi. Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania budżetowania w podmiotach leczniczych. Podczas szkolenia omówione będą zagadnienia dotyczące tworzenia i funkcjonowania budżetów w podmiotach leczniczych. W szczególności:

  • istota i cele budżetowania,
  • budżet operacyjny szpitala,
  • budżety cząstkowe szpitala,
  • budżet przychodni zdrowia,
  • budżet zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
  • kontrola budżetowa,
  • organizacja i wdrożenie systemu budżetowania.

Szkolenie adresowane jest do: zarządzających podmiotami leczniczymi, dyrektorów szpitali, dyrektorów ekonomicznych, głównych księgowych, specjalistów ds. controllingu, specjalistów ds. ekonomicznych, urzędników zajmujących się podmiotami leczniczymi.

Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Budżetowanie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi.

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.