Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

przedsiebiorca

Budżetowanie to zespół czynności, wykonywanych zgodnie z zasadami i metodami właściwymi temu procesowi, prowadzących do sporządzenia budżetu i wykorzystania go w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Proces ten obejmuje m.in.:

 • zdefiniowanie celów do osiągnięcia,
 • przedstawienie i przekazanie założeń budżetowym oraz niezbędnych informacji dyrektorom i kierownikom operacyjnym,
 • sporządzenie budżetów cząstkowych,
 • sporządzenie budżetu głównego przedsiębiorstwa,
 • weryfikacja i zatwierdzenie budżetów,
 • realizacja budżetu,
 • kontrola i bieżąca aktualizacja budżetów w czasie jego obowiązywania.

System budżetowania wbrew pozorom nie składa się tylko z ,,tabelek Excela” jak jest często przedstawiany w przedsiębiorstwach czy literaturze. Musi być odpowiednio zorganizowany. Podczas audytów systemów informacyjnych i wdrożeń systemów budżetowania oraz controllingu realizowanych przez BRZ MARINA wynika, że brak jest m.in. opracowanych instrukcji sporządzania budżetów, budżety nie odzwierciedlają działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Zajrzyj też do artykułu, który napisał Roman Kotapski pt. Budżetowanie a organizacja. Artykuł ukazał się w magazynie Controlling i Zarządzanie nr 4(18)/2017

Chcesz dowiedzieć się więcej jak unikać błędów i pułapek budżetowania?

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje we Wrocławiu w dniach 30-31.05.2022 r. otwarte szkolenie pt. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Szkolenie jest poświęcone:

 • wykorzystaniu budżetowania do zarządzania przedsiębiorstwem,
 • wyodrębnieniu ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów w przedsiębiorstwie,
 • tworzeniu budżetu głównego przedsiębiorstwa,
 • tworzeniu budżetów cząstkowych dotyczących poszczególnych obszarów jego działalności,
 • kontroli budżetowej i jej wykorzystaniu do osiągania wyznaczonych celów,
 • aspektom organizacyjnym funkcjonowania budżetowania w przedsiębiorstwie,
 • wdrożeniu systemu budżetowania.

Szkolenie przeznaczone są dla prezesów i dyrektorów działów operacyjnych przedsiębiorstw, dyrektorów finansowych, specjalistów ds. controllingu, pracowników działów ekonomicznych i controllingu oraz księgowości. Również dla kierowników działów operacyjnych.

Chcesz ciąć koszty działalności przedsiębiorstwa? To najpierw je znajdź!!!

Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie
Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.