Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

długopis na stoleBiuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje we Wrocławiu w formule ON-LINE w dniach 15-16.05.2023 r. otwarte szkolenie pt. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Szkolenie jest poświęcone:

  • wykorzystaniu budżetowania do zarządzania przedsiębiorstwem,
  • wyodrębnieniu ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów w przedsiębiorstwie,
  • tworzeniu budżetu głównego przedsiębiorstwa,
  • tworzeniu budżetów cząstkowych dotyczących poszczególnych obszarów jego działalności,
  • kontroli budżetowej i jej wykorzystaniu do osiągania wyznaczonych celów,
  • aspektom organizacyjnym funkcjonowania budżetowania w przedsiębiorstwie,
  • wdrożeniu systemu budżetowania.

Szkolenie przeznaczone są dla prezesów i dyrektorów działów operacyjnych przedsiębiorstw, dyrektorów finansowych, specjalistów ds. controllingu, pracowników działów ekonomicznych i controllingu oraz księgowości. Również dla kierowników działów operacyjnych.

Chcesz ciąć koszty działalności przedsiębiorstwa? To najpierw je znajdź!!!

Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.

 

Przeczytaj…
Roman Kotapski Budżet kosztów wydziału produkcyjnego a budżet kosztów zleceń produkcyjnych – dwa spojrzenia