Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym

Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym Roman KotapskiTrwa XVII edycja Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Budownictwie organizowane przez Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Studia uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym. Absolwenci otrzymują zaświadczenie ukończenia studiów wydawane przez polską organizację akredytującą – Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB). Studia są akredytowane przez międzynarodowe organizacje - od 2017 roku przez Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) oraz od 2018 roku przez International Project Management Association (IPMA-Student).

Jednym z przedmiotów na studiach jest Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym. Choć na temat budżetowania napisano wiele dobrego jak i złego. Można krytykować budżetowanie, czy wręcz mówić, że jest zbędne. Niemniej czy możemy sobie pozwolić na to, aby nie planować i nie kontrolować działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego czy też samej budowy jako centrum zysku? W ramach tego przedmiotu omawiane są zagadnienia dotyczące m.in.:

  • zarządzania kosztami przedsiębiorstwa,
  • budżetu przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
  • tworzenia, układu i zakresu budżetu kontraktów budowlanych,
  • kontroli budżetowej kontraktu budowlanego,
  • tworzenia, układu i zakresu budżetu zaplecza budowy na przykładzie bazy sprzętowo-transportowej,
  • kalkulacji kosztów stawek robocizny, sprzętu budowlanego i transportu do budżetu kontraktu,
  • rozliczeń kosztów pośrednich działalności przedsiębiorstwa i ich wpływu na wynik budowy.

Wykłady i laboratorium były okazją do wymiany myśli i praktyki działalności przedsiębiorstw budowlanych w tym zakresie. Wykłady poprowadził dr hab. inż. Roman Kotapski na podstawie własnych doświadczeń z pracy oraz wdrożeń systemów budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

Warto przeczytać
R. Kotapski W poszukiwaniu pożeraczy zysku, Controlling i Zarządzanie nr 1(33)/2020

Szkolenia
Budżet kontraktów budowlanych