Chcesz ciąć koszty działalności przedsiębiorstwa? To najpierw je znajdź!!!

hala produkcyjna Choć w każdym przedsiębiorstwie funkcjonuje rachunek kosztów, a w każdym bądź razie powinien funkcjonować, to nie zawsze zarządzający wiedzą gdzie tych kosztów szukać. Bez znajomości kosztów działalności przedsiębiorstwa trudno podejmować racjonalne decyzje. Z przeprowadzonych w nich audytów i analiz rachunku kosztów przez BRZ MARINA wynika, że w audytowanych przedsiębiorstwach należy m.in.:

  • uporządkować i rozbudować ewidencję kosztów działalności przedsiębiorstwa,

  • opracować zasady kalkulacji kosztów jego podstawowych zasobów np. robocizny, pracy maszyn,

  • opracować zasady kalkulacji kosztów wyrobów, usług, projektów z uwzględnieniem wykorzystywanych zasobów,

  • zweryfikować zasady rozliczeń kosztów działalności jednostek organizacyjnych w zakresie tzw. działalności pomocniczej,

  • zweryfikować i opracować dokumentację procedur w zakresie rachunku kosztów w przedsiębiorstwie,

  • zweryfikować informację dotyczącą rachunku kosztów, którą otrzymują zarządzający.

To tylko niektóre zagadnienia, które będą omawiane na szkoleniu Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Praktyczne przykłady prezentowane podczas szkolenia pokażą jak te niedoskonałości zniwelować.

Szkolenie organizuje Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA w formule ON-LINE w dniach 27-28.05.2023 r.

Każdy uczestnik w ramach szkolenia otrzyma książkę R. Kotapskiego, R. Kowalaka, G. Lwa pt. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy, oraz bezpłatny dostęp na 1 miesiąc do artykułów w magazynie Controlling i Zarządzanie 

Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia