Chcesz ciąć koszty działalności przedsiębiorstwa? To najpierw je znajdź!!!

schodki pieniedzy z kalkulatorem

W dniach 22-23 stycznia 2024 r. w formule on-line Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje otwarte szkolenie pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Na szkoleniu będą omawiane praktyczne zagadnienia dotyczące:

  • grupowania kosztów bezpośrednich i pośrednich,
  • rozliczania kosztów pośrednich,
  • rozliczenia kosztów działalności pomocniczej,
  • kalkulacji kosztów zasobów z uwzględnieniem ich poziomu wykorzystania,
  • kalkulacji kosztów wyrobów i usług,
  • projektowania rachunków wyników: przedsiębiorstwa, klienta, kanałów sprzedaży i jednostek biznesowych,
  • tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
  • dokumentacji procedur w zakresie rachunku kosztów w przedsiębiorstwie.

Szkolenie poprowadzi Roman Kotapski, który wdrażał modele rachunku kosztów, systemy budżetowania, zakładowe plany kont w przedsiębiorstwach różnych branż. Jest autorem ponad 250 artykułów z zakresu rachunku kosztów, budżetowania, controllingu i rachunkowości.

Każdy uczestnik w ramach szkolenia otrzyma książkę R. Kotapskiego, R. Kowalaka, G. Lwa pt. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy, a także jeden z numerów pisma Controlling i Zarządzanie.

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.

Program szkolenia i informacje organizacyjne znajdują się w załączniku oraz na stronie Szkolenia

Warto poczytać….
„Grzechy główne” działalności pomocniczej. Controlling i Zarządzanie nr 2(52)/2023
Wady w ewidencji kosztów działalności przedsiębiorstwa. Controlling i Zarządzanie nr 1(57)/2024