Co powinna zawierać instrukcja sporządzania budżetu?

kalkulator na stoleInstrukcja sporządzenia budżetu to opis wytycznych i sposobu jego sporządzenia, w której zawarte są wzory i opisy formularzy budżetowych. Powinna być opracowana dla każdego budżetu cząstkowego i budżetu głównego. Układ jej jest najczęściej następujący:

  • strona tytułowa,
  • spis treści,
  • wstęp,
  • wymogi formalne,
  • elementy składowe instrukcji budżetowej,
  • konstrukcja budżetu,
  • opis i wzory formularzy budżetowych,
  • załączniki.

Podczas przeprowadzanych audytów systemów informacyjnych na potrzeby wdrożenia controllingu w przedsiębiorstwie przez BRZ MARINA tych instrukcji w wielu przedsiębiorstwach po prostu nie ma. Zazwyczaj tylko co w budżecie ,,piszczy” wie tylko pracownik, który sporządza ten budżet. Jak ten pracownik odejdzie z pracy, z różnych przyczyn, to praktycznie wiedza o budżecie ,,odchodzi” wraz z nim.

Jak opracować instrukcję sporządzania budżetu?

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje we Wrocławiu w formule ON-LINE w dniach 15-16.05.2023 r. otwarte szkolenie pt. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia

 

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.

 

Przeczytaj…
Roman Kotapski, Budżetowanie a organizacja

Usługi
Projektowanie i wdrażanie systemów budżetowania i controllingu

Audyt systemu informacyjnego zarządzania w przedsiębiorstwie