Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem – już po szkoleniu

controlingZa nami dwudniowe szkolenie pt. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, które zorganizowało w dniach 15-16.04.2024 r. w formule on-line BRZ MARINA. Podstawowym celem szkolenia było przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwie.

Choć controlling niejedno ma imię i niezmiernie trudno jest zdefiniować jego zakres w przedsiębiorstwie, to podczas zajęć udało się omówić i podyskutować m.in. o:

  • istocie wyodrębnianiu ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów (mpk),
  • wykorzystaniu i konstrukcji narzędzi rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w controllingu, w tym wieloblokowych rachunków wyników,
  • controllingu sprzedaży,
  • controllingu produkcji,
  • rozliczeniach świadczeń wewnętrznych,
  • kalkulacji kosztów zasobów.

Podczas zajęć była ciekawa dyskusja m.in. o: problemach i etapach budowy systemu controllingu w przedsiębiorstwie, współpracy działów controllingu z księgowością i ich relacjami, identyfikacji kosztów w przedsiębiorstwie czy też wpływu zarządu na efektywność i postrzeganie oraz funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie. Również o zakresie audytowania controllingu i czemu audyt ma służyć.
Controlling i jego narzędzia muszą być wykorzystywane przez zarząd i menedżerów do zarządzania przedsiębiorstwem. Inaczej nie ma sensu go wdrażać w przedsiębiorstwie.


Szkolenie prowadził Roman Kotapski ekspert w zakresie controllingu, Wydawca i Redaktor Naczelny pisma Controlling i Zarządzanie 

Dziękuje wszystkim uczestnikom za wytrwałość i ciekawą dyskusję.

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, które odbędzie się w formule on-line w dniach 27-28.05.2024. Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia