Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem - szkolenie

kobieta patrząca w książkę Controlling niejedno ma imię. Niezmiernie trudno jest zdefiniować zakres controllingu w przedsiębiorstwie. Niemniej można zdefiniować jego obszary w przedsiębiorstwie. które dotyczą m.in. produkcji, sprzedaży czy logistyki. Również można dobrać adekwatne narzędzia rachunkowości zarządczej. Istotnym elementem systemu controllingu jest spójny raport controllera. Musi być on odpowiednio zbudowany.

Controlling musi być wykorzystywany przez zarząd i menedżerów do zarządzania przedsiębiorstwem. Inaczej nie ma sensu go wdrażać.

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie tworzenia, funkcjonowania i wdrożenia controllingu w przedsiębiorstwie.

 

Program szkolenia

 • istota i zakres controllingu,
 • wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów (mpk),
 • klasyfikacja kosztów działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwa,
 • wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w controllingu,
 • controlling sprzedaży,
 • controlling produkcji,
 • controlling logistyki,
 • controlling a ryzyko działalności przedsiębiorstwa
 • raport controllera,
 • organizacja controllingu w przedsiębiorstwie,
 • wdrożenie i funkcjonowania systemów controllingu.

 

To tylko niektóre zagadnienia, które będą omawiane na szkoleniu Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem.


Szkolenie organizuje Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA w formule ON-LINE w dniach 21-22.08.2023 r. Każdy uczestnik w ramach szkolenia otrzyma jeden z numerów pisma Controlling i Zarządzanie. Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia

 

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.