Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem - szkolenie

ControllingControlling niejedno ma imię. Niezmiernie trudno jest zdefiniować zakres controllingu w przedsiębiorstwie. Niemniej można zdefiniować jego obszary w przedsiębiorstwie, które dotyczą m.in. produkcji, sprzedaży czy logistyki. Również można dobrać adekwatne narzędzia rachunkowości zarządczej. Istotnym elementem systemu controllingu jest spójny raport controllera. Musi być on odpowiednio zbudowany.

Controlling i jego narzędzia muszą być wykorzystywane przez zarząd i menedżerów do zarządzania przedsiębiorstwem. Inaczej nie ma sensu go wdrażać.

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie tworzenia, funkcjonowania i wdrożenia controllingu w przedsiębiorstwie.

Zakres szkolenia

 • istota i zakres controllingu,
 • wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów (mpk),
 • klasyfikacja kosztów działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwa,
 • wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w controllingu,
 • controlling sprzedaży,
 • controlling produkcji,
 • controlling logistyki,
 • controlling a ryzyko działalności przedsiębiorstwa
 • raport controllera,
 • organizacja controllingu w przedsiębiorstwie,
 • wdrożenie i funkcjonowania systemów controllingu.

To tylko niektóre zagadnienia, które będą omawiane na szkoleniu Controllingzarządzaniu przedsiębiorstwem.

Szkolenie organizuje Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA w formule ON-LINE w dniach 15-16.04.2024 r. Każdy uczestnik w ramach szkolenia otrzyma bezpłatny dostęp na 1 miesiąc do artykułów w magazynie Controlling i Zarządzanie 

Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.