Controlling zaplecza budowy – szkolenie

koparkaTrudno realizować kontrakty budowlane bez odpowiedniego zaplecza. Do tego zaplecza można zaliczyć m.in.: bazy sprzętowo-transportowe, wytwórnie betonów, wytwórnie masy bitumicznej, warsztaty czy też zakłady konstrukcji stalowych. Mogą one być częścią przedsiębiorstwa budowlano-montażowego lub być odrębnymi przedsiębiorstwami. Niemniej te jednostki mają problemy dotyczące:

  • identyfikacji i przejrzystości ich przychodów oraz kosztów działalności,

  • kalkulacji kosztów posiadanych zasobów i usług realizowanych przez te jednostki,

  • tworzenia, zakresu i struktury budżetu ich działalności,

  • planowania wyniku finansowego, w tym konstrukcji zarządczego rachunku wyników,

  • ewidencji przychodów i kosztów ich działalności,

  • rozliczania kosztów pośrednich na usługi i wyroby,

  • monitoringu i kontroli działalności tych jednostek oraz posiadanych zasobów,

  • identyfikacji pożeraczy zysku.

Te zagadnienia będą omawiane podczas szkolenia pt. Controlling zaplecza budowy, które organizuje Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA  w dniu 20.05.2024 r. (poniedziałek) w formule ON-LINE. Szkolenie poświęcone jest problematyce funkcjonowania controllingu w obszarze zaplecza wspomagającego realizację kontraktu budowlanego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają również książkę, którą napisał prowadzący szkolenie Roman Kotapski pt. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym, Wydawnictwo MARINA 2014. Zachęcamy do jej lektury.

Program szkolenia i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia

Przeczytaj też….

Roman Kotapski W poszukiwaniu pożeraczy zysku