Czy potrafisz znaleźć koszty w swoim przedsiębiorstwie?

wydatki zapisane na kartceChoć w każdym przedsiębiorstwie funkcjonuje rachunek kosztów, a w każdym bądź razie powinien funkcjonować, to nie zawsze zarządzający wiedzą gdzie tych kosztów szukać. Bez znajomości kosztów działalności przedsiębiorstwa trudno podejmować racjonalne decyzje. Z przeprowadzonych w nich audytów i analiz rachunku kosztów wynika, że w audytowanych przedsiębiorstwach należy m.in.:

  • uporządkować i rozbudować ewidencję kosztów działalności przedsiębiorstwa,
  • opracować zasady kalkulacji kosztów jego podstawowych zasobów np. robocizny, pracy maszyn,
  • opracować zasady kalkulacji kosztów wyrobów, usług, projektów z uwzględnieniem wykorzystywanych zasobów,
  • zweryfikować zasady rozliczeń kosztów działalności jednostek organizacyjnych w zakresie tzw. działalności pomocniczej,
  • zweryfikować i opracować dokumentację procedur w zakresie rachunku kosztów w przedsiębiorstwie,
  • zweryfikować informację dotyczącą rachunku kosztów, którą otrzymują zarządzający.

To tylko niektóre zagadnienia, które będą omawiane na szkoleniu Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Praktyczne przykłady prezentowane podczas szkolenia pokażą jak te niedoskonałości zniwelować.

Szkolenie organizuje Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA we Wrocławiu w dniach 21-22 marca 2022 r. Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie szkolenia/rachunek-kosztow-przedsiebiorstwa

Chcesz ciąć koszty działalności przedsiębiorstwa? To najpierw je znajdź!!!

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia. Szczegółowe informacje i programy znajdują na stronie szkolenia.