Czy warto audytować system budżetowania i controllingu

Szkolenie

W wielu przedsiębiorstwach funkcjonuje od lat budżetowanie, czy szerzej controlling, niezależnie czy w arkuszu kalkulacyjnym, czy też w ramach specjalistycznej platformie biznesowej. Przedsiębiorstwo działa w turbulentnym otoczeniu, rozwija się, zwiększają się potrzeby informacyjne kadry zarządzającej. Stąd też warto przejrzeć funkcjonowanie tego typu systemów informacyjnych.
Nie ma jednego ,,spisu treści” audytu. Niemniej z przeprowadzonych audytów przez Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA najczęściej audytowaniu powinny podlegać:

  • rozwiązania organizacyjne w zakresie funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej,
  • zakres informacji o kosztach działalności przedsiębiorstwa,
  • zasady kalkulacji kosztów zasobów, w tym kosztów jednostkowych pracy maszyn i robocizny,
  • zasady rozliczeń zasobów przedsiębiorstwa na usługi czy też wyroby gotowe,
  • zasady kalkulacji cen i kosztów realizacji usług, produkcji wyrobów
  • rozliczenia kosztów pośrednich działalności przedsiębiorstwa,
  • zawartość raportów o działalności przedsiębiorstwa na potrzeby jego zarządzania,
  • dokumentacja polityki rachunkowości, systemu budżetowania i controllingu, zasad kalkulacji kosztów,
  • system informacyjny zarządzania zasobami przedsiębiorstwa,
  • posiadane systemy informatyczne na potrzeby wdrożenia kalkulacji kosztów wyrobów oraz systemu budżetowania i controllingu.

Audyt musi zawierać również wstępne propozycje rozwiązań w powyższym zakresie. Należy też pamiętać, że zakres audytu ustalany jest indywidulanie dla każdego przedsiębiorstwa. Powyższe punkty audytu to tylko punkt wyjścia do dalszych prac.

Czy warto przeprowadzić audyt systemu budżetowania i controllingu – każdy już musi sobie odpowiedzieć sam.

Czy jesteś pewny swych rozwiązań? Sprawdź je z nami!

Poczytaj też…
Roman Kotapski, W poszukiwaniu pożeraczy zysku 

Audyt systemu informacyjnego zarządzania w przedsiębiorstwie