Czy wiesz jakie koszty ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne?

WodociągiRosnąca turbulencja otoczenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wymaga zmiany myślenia o planowaniu i kontroli jego kosztów. Również zawartości raportów o jego działalności na potrzeby zarządzania operacyjnego. Wynika to m.in.:

  • ze zwiększających się wymagań informacyjnych na potrzeby ustalania i zatwierdzania taryf przez Wody Polskie,
  • z rosnących kosztów działalności przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza wynagrodzeń, energii elektrycznej czy paliwa.

Dziś nie wystarczy tradycyjny rachunek kosztów, który funkcjonuje w wielu przedsiębiorstwach wod-kan. Trzeba znać koszty, które uwzględniają procesy czy też istotne miejsca powstawania kosztów. Czy to jest możliwe do wdrożenia w przedsiębiorstwie wod-kan?

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje we Wrocławiu w dniu 25.04.2022 r. już kolejny raz otwarte szkolenie pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Na szkoleniu będą omawiane zagadnienia dotyczące m.in. kosztów:

  • produkcji wody,
  • dystrybucji wody,
  • odprowadzania ścieków,
  • oczyszczania ścieków,
  • odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
  • utrzymania infrastruktury,
  • sprawozdawczości na potrzeby zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem wod-kan.

Są to istotne zagadnienia w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Szczególnie istotne do kalkulacji taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Szkolenie poprowadzi dr hab. inż. Roman Kotapski, który wdrażał modele rachunku kosztów, systemy budżetowania w przedsiębiorstwach wod-kan. Jest autorem książki pt. Rachunek kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość.

Program szkolenia i informacje organizacyjne znajdują się na stronie szkolenia/rachunek-kosztow-przedsiebiorstw-wodociagowo-kanalizacyjnych

Chcesz ciąć koszty działalności przedsiębiorstwa? To najpierw je znajdź!!!

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.

Zachęcamy również do lektury najnowszego artykułu, który napisał Roman Kotapski pt. Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na potrzeby jego zarządzania operacyjnego w najnowszym wydaniu pisma Controlling i Zarządzanie nr 2(46)/2022.

Artykuł został napisany na podstawie wdrożeń systemów budżetowania czy też przeprowadzonych audytów w zakresie systemów informacyjnych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych przez Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA uslugi.