Dokumentacja rozliczania kosztów brygady

ludzieJednym z elementów całego procesu rozliczania kosztów pracy brygady powinna być odpowiednia dokumentacja w postaci instrukcji. W takiej instrukcji należy opisać:

• wymogi formalne np. kto opracowuje, weryfikuje i zatwierdza kalkulację kosztów roboczogodziny pracownika oraz rozlicza brygadę,
• definicję poszczególnych pozycji składowych kosztów zasobów ludzkich oraz kalkulacji kosztów roboczogodziny pracownika,
• algorytm ustalania poszczególnych pozycji kosztowych kalkulacji roboczogodziny pracownika,
• algorytm ustalania liczby dni pracy w przedsiębiorstwie,
• źródła danych wartościowych i ilościowych do kalkulacji kosztów roboczogodziny np. zakładowy plan kont, normy czasu pracy, absencja pracowników.

Opracowanie tego typu dokumentu jest o tyle ważne, że definiuje sam proces kalkulacji kosztów roboczogodziny pracownika i rozliczenie ich kosztów oraz wprowadza pewien porządek organizacyjny w przedsiębiorstwie. A co najważniejsze - gwarantuje powtarzalność samego procesu. W szczególności gdy zmieniają się pracownicy, którzy są odpowiedzialni za kalkulację kosztów i generalnie raportowanie w tym zakresie. Także przy wdrożeniu i eksploatacji systemów informatycznych wspomagających te procesy.

Zobacz też:
Artykuł:
Roman Kotapski Rozliczenie kosztów pracy brygady, Controlling i Zarządzanie nr 3(47)/2022

Szkolenie:
Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje w dniach 18-19.01.2023 r. szkolenie on-line pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa.
Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia.

Usługi
Projektowanie i wdrażanie systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 
Audyt rachunku kosztów w przedsiębiorstwie

 

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa