„Grzechy główne” działalności pomocniczej

licznikAnaliza rachunku kosztów w przedsiębiorstwach realizowanych przez BRZ MARINA wykazuje wiele niedomagań w jego funkcjonowaniu w obszarze tzw. działalności pomocniczej. Do ,,grzechów głównych” grupowania, kalkulacji i rozliczania kosztów działalności pomocniczej można zaliczyć m.in.:

  • brak wyodrębnionych jednostek organizacyjnych tej sfery działalności,
  • brak wyodrębnionych istotnych szczegółowych miejsc powstawania kosztów,
  • brak właściwego przyporządkowania zakresu kosztów do działalności pomocniczej,
  • brak określenia zasad rozliczeń jednostek działalności pomocniczej, np. warsztatów i ich zasobów,
  • brak ustalenia zasad kalkulacji kosztów zasobów, np. robocizny, maszynogodziny,
  • brak właściwej ewidencji kosztów w systemie finansowo-księgowym przedsiębiorstwa.

W takim przypadku trudno zarządzać posiadanymi zasobami w przedsiębiorstwie.

Powyższe problemy przedstawia na przykładach przedsiębiorstw różnych branż Roman Kotapski, projektant i wdrożeniowiec systemów budżetowania i controllingu, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o. w artykule pt. „Grzechy główne” działalności pomocniczej. Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu magazynu Controlling i Zarządzanie nr 2(52)/2023