Ile kosztuje ,,deszczówka”?

deszczówkaIle kosztuje utrzymanie i eksploatacja ,,deszczówki”? Z tą wiedzą w wielu przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych jest już różnie. Niektóre z nich nie mają wyodrębnionych kosztów utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej. Trudno w takich przypadkach mówić o rozliczeniach usługi odprowadzania wód deszczowych i roztopowych. Duży problem zaczyna się wtedy gdy miasta płacą za utrzymanie i eksploatację kanalizacji deszczowej i wymagają rozliczenia tego zadania z uwagi na wymogi finansów publicznych. A to wymaga pewnej transparentności.

Jak identyfikować koszty utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowej oraz jak przedstawić wynik na odprowadzaniu wód deszczowych i roztopowych będziemy rozmawiać na szkoleniu pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Szkolenie organizuje Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA we Wrocławiu w dniu 25.04.2022 r. Na szkoleniu będą omawiane zagadnienia dotyczące m.in. kosztów:

  • produkcji wody,
  • dystrybucji wody,
  • odprowadzania ścieków,
  • oczyszczania ścieków,
  • odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
  • utrzymania infrastruktury,
  • sprawozdawczości na potrzeby zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem wod-kan.

Program szkolenia i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia

Chcesz ciąć koszty działalności przedsiębiorstwa? To najpierw je znajdź!!!

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.