Ile kosztuje przygotowanie standardowej palety do wysyłki?

paletyKalkulacja kosztów przygotowania standardowej palety do wysyłki wydaje się prosta, a nawet banalna. Niemniej jest to tylko złudzenie. W wielu przedsiębiorstwach tych kosztów nikt nie liczy. Ich skalkulowanie bowiem to tylko wstęp do zarządzania sprzedażą wyrobów, ale też i zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Stąd m.in. należy:

  • przeanalizować strukturę sprzedaży,

  • określić minima logistyczne z uwzględnieniem kategorii odbiorcy (np. hurtownia, sklep, indywidualny odbiorca),

  • zdefiniować i określić standardowe ładunki do wysyłki (np. na paletach, w kartonach),

  • opracować normy przygotowania standardowej wysyłki z uwzględnieniem kategorii odbiorcy,

  • policzyć koszty przygotowania standardowych ładunków,

  • uporządkować bazy w systemach informatycznych dotyczące niezbędnych materiałów do przygotowania ładunku.

Musi być to współpraca kierownika magazynu, działu zaopatrzenia, działu sprzedaży oraz działu controllingu lub też innych pracowników, którzy mają wpływ na te procesy.

Choć kompletacja i wysyłka do odbiorcy jest w wielu przedsiębiorstwach codziennością, to niestety nie jest codziennością liczenie tych kosztów.

Koszty logistyki obecnie mają duży wpływ na rentowność sprzedaży ogółem, ale też na rentowność klienta. Zatem warto w przedsiębiorstwie zwrócić uwagę na te koszty.

Przeczytaj też….

Roman Kotapski Ile kosztuje kompletacja zamówienia i wysyłka do klienta? Czy warto liczyć te koszty? 

Roman Kotapski Ile kosztuje przygotowanie ładunku na palecie? 

 

Nasze usługi

Projektowanie i wdrażanie systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej