Jak kalkulować koszty zasobów produkcyjnych?

Kalkulacja kosztów wytworzenia wyrobów czy realizacji usługi w dobie turbulencji otoczenia ma istotny wpływ na podejmowane racjonalnych decyzji. Istotną częścią kalkulacji kosztów wytworzenia wyrobów czy realizacji usługi jest znajomość ilości i kosztów jednostkowych zasobów produkcyjnych. Kalkulacja kosztów zasobów produkcyjnych tj. zasobów ludzkich, maszyn, sprzętu wymaga m.in.:

  • określenia zdolności produkcyjnych zasobów,
  • ustalenia możliwości realnego wykorzystania zasobów produkcyjnych,
  • ewidencji kosztów utrzymania zasobów produkcyjnych,
  • ustalenia jednostek rozliczeniowych zasobów produkcyjnych,
  • ewidencji czasu pracy zasobów produkcyjnych,
  • rozliczania zasobów produkcyjnych na nośniki kosztów tj. wyroby i usługi,
  • odpowiedniej organizacji obiegu dokumentów.

Przeprowadzone audyty przez Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA w zakresie funkcjonowania rachunku kosztów w przedsiębiorstwach różnych branż pokazują, że w tym zakresie istnieją duże niedoskonałości w tym zakresie. Często brak jest wymienionych wcześniej składowych kalkulacji kosztów zasobów produkcyjnych. Bez właściwej kalkulacji kosztów zasobów produkcyjnych nie można dokonać realnej kalkulacji kosztów wytworzenia wyrobów czy realizacji usługi.

Kalkulacja kosztów zasobów produkcyjnych będzie omawiania podczas szkolenia Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Praktyczne przykłady prezentowane podczas szkolenia pokażą jak te niedoskonałości zniwelować.

Szkolenie organizuje Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA we Wrocławiu w dniach 21-22 marca 2022 r. Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie szkolenia/rachunek-kosztow-przedsiebiorstwa

Chcesz ciąć koszty działalności przedsiębiorstwa? To najpierw je znajdź!!!

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia. Szczegółowe informacje i programy znajdują na stronie szkolenia.