Jak poprawić ewidencję kosztów działalności przedsiębiorstwa wod-kan?

okładka

Odpowiednie zaprojektowanie zakładowego planu kont pozwala na dostarczenie m.in. informacji o kosztach działalności przedsiębiorstwa. Muszą to być też szczegółowe informacje o istotnych, z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem, miejscach powstawania kosztów i kosztów kluczowych procesów. Czy tak jest w istocie?

Przyczyny niezadowolenia z ewidencji kosztów działalności przedsiębiorstwa wod-kan:

  • brak podziału na mniejsze jednostki terytorialne (dzielnice, ulice),
  • brak ewidencji kosztów niektórych jednostek organizacyjnych,
  • brak powiązania kont przychodowych z kontami kosztowymi w zakresie głównych usług dodatkowych,
  • niedostateczne odzwierciedlenie kosztów procesów technologicznych,
  • brak podziału kosztów na poszczególne stacje uzdatniania wody oraz oczyszczalnie ścieków,
  • brak wyodrębnienia kosztów jednostek sprzętowych i transportowych,
  • brak informacji o kosztach utrzymania infrastruktury ogólnej przedsiębiorstwa,
  • brak szczegółowej informacji na potrzeby sporządzania taryf.

Czy i jak można to zmienić?
Jak zaprojektować zakładowy plan kont niwelujący powyższe niedostatki?

O tych problemach porozmawiamy podczas kolejnej edycji szkolenia pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które organizuje Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA  w dniu 18.09.2023 r. w formule on-line,

Program szkolenia i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia.

Chcesz ciąć koszty działalności przedsiębiorstwa? To najpierw je znajdź!!!

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.

Przeczytaj artykuły:
Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa wod-kan na potrzeby jego zarządzania operacyjnego, Controlling i Zarządzanie nr 2(46)/2022 
Jak znaleźć ukrywające się koszty

Usługi
Projektowanie i wdrażanie systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej