Jak przedstawiać koszty działalności przedsiębiorstwa wod-kan?

podanie dłoniKoszty działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego powinny być w sprawozdaniu przedstawione co najmniej w układzie ukazującym koszty:

  • prowadzenia różnych rodzajów działalności przedsiębiorstwa,
  • poszczególnych istotnych ciągów technologicznych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  • poszczególnych istotnych ciągów technologicznych w zakresie zbiorowego odprowadzania oraz oczyszczania ścieków,
  • odprowadzania wód deszczowych i opadowych,
  • funkcjonowania wyodrębnionych jednostek organizacyjnych,
  • utrzymania infrastruktury ogólnej przedsiębiorstwa np. budynki,
  • utrzymania posiadanych zasobów, w tym jednostek transportowych i maszyn,
  • utrzymania zasobów ludzkich,
  • zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia, które organizuje Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA  w dniu 12.02.2024 r. w formule on-line, pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Szkolenie poprowadzi dr hab. inż. Roman Kotapski, który wdrażał modele rachunku kosztów, systemy budżetowania, zakładowe plany kont w przedsiębiorstwach wod-kan. Jest autorem książki pt. Rachunek kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość.

Program szkolenia i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.

Poczytaj też…..
Roman Kotapski, Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego na potrzeby jego zarzadzania operacyjnego, Controlling i Zarządzanie nr 2(46)/2022

Roman Kotapski, Taryfa a koszty działalności przedsiębiorstwa wod-kan. Refleksji kilka….., Kierunek WOD-KAN nr 3/2023.

Roman Kotapski, Jak znaleźć ukrywające się koszty