Jak skutecznie wdrożyć controlling i budżetowanie w przedsiębiorstwie?

klawiatura

Wbrew pozorom wdrożenie controllingu czy budżetowania nie rozpoczyna się od zakupu systemu informatycznego. To jest najczęstszy błąd popełniany podczas wdrożenia controllingu. Trudno, aby system informatyczny wspomagający controlling działał bez ….systemu controllingu. Na system controllingu składają się co najmniej następujące elementy:

 • budżet operacyjny przedsiębiorstwa,
 • budżety cząstkowe (przychodów i kosztów),
 • budżet wpływów i wydatków,
 • system kontroli budżetowej,
 • procedury kalkulacji kosztów zasobów przedsiębiorstwa,
 • procedury kalkulacji cen i kosztów wyrobów i usług,
 • raporty controllera,
 • instrukcje sporządzania budżetów,
 • zakładowy plan kont.
 • bazy danych.

Samo wdrożenie controllingu czy tylko budżetowania musi być odpowiednio zaplanowane. Stąd też trzeba najpierw opracować koncepcję systemu oraz jego harmonogram wdrożenia.

Zajrzyj też do artykułu, który napisali Marcin Hoffmann i Roman Kotapski pt. Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania i controllingu. Artykuł ukazał się w magazynie Controlling i Zarządzanie nr 3(11)/2016 

Chcesz dowiedzieć się więcej jak wdrożyć controlling i budżetowanie?

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje we Wrocławiu w dniu 20.06.2022 r. otwarte szkolenie pt. Wdrożenie controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie. Szkolenie jest poświęcone:

 • przygotowaniu i wdrożeniu systemów controllingu i budżetowania oraz ich części składowych,
 • audytowi systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia budżetowania i controllingu,
 • tworzeniu koncepcji systemu budżetowania i controllingu dla przedsiębiorstwa,
 • wyborowi i wdrożeniu systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie,
 • tworzeniu harmonogramu wdrożenia budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie,
 • pojawiających się problemów i podczas wdrożenia i rozbudowy systemów budżetowania i controllingu.

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządzających przedsiębiorstwami, prezesów, dyrektorów operacyjnych, dyrektorów finansowych i ekonomicznych, specjalistów ds. controllingu, pracowników działów ekonomicznych i controllingu.

Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie.

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.