Jak skutecznie wdrożyć controlling i budżetowanie w przedsiębiorstwie?

pan liczy na kalkulatorze pani z dokumentamiWbrew pozorom wdrożenie controllingu czy budżetowania nie rozpoczyna się od zakupu systemu informatycznego. To jest najczęstszy błąd popełniany podczas wdrożenia controllingu. Trudno, aby system informatyczny wspomagający controlling działał bez ….systemu controllingu.

Samo wdrożenie controllingu czy tylko budżetowania musi być odpowiednio zaplanowane. Stąd też trzeba najpierw opracować koncepcję systemu oraz jego harmonogram wdrożenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej jak wdrożyć controlling i budżetowanie?

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje w dniu 4.12.2023 r. szkolenie on-line pt. Wdrażanie controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie. Szkolenie jest poświęcone:

  • przygotowaniu i wdrożeniu systemów controllingu i budżetowania oraz ich części składowych,
  • audytowi systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia budżetowania i controllingu,
  • tworzeniu koncepcji systemu budżetowania i controllingu dla przedsiębiorstwa,
  • wyborowi i wdrożeniu systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie,
  • tworzeniu harmonogramu wdrożenia budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie,
  • pojawiających się problemów i podczas wdrożenia i rozbudowy systemów budżetowania i controllingu.

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządzających przedsiębiorstwami, prezesów, dyrektorów operacyjnych, dyrektorów finansowych i ekonomicznych, specjalistów ds. controllingu, pracowników działów ekonomicznych i controllingu.

Program i informacje organizacyjne znajdują się na Szkolenia.

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.