Jak sporządzić budżet budowy?

budowa domu z cegłyW turbulentnym otoczeniu wiedza dotycząca kosztów działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego jest jak najbardziej przydatna. Temu też służy sporządzenie budżetów kontraktów budowlanych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych. Proces ten ułatwia planowanie, a następnie kontrolowanie przychodów i kosztów realizacji budowy. Tym samym ułatwia zarządzanie kontraktem budowlanym.

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA organizuje w dniu 27.02.2023 r. w formule ON-LINE szkolenie pt. Budżetowanie kontraktów budowlanych. Na szkoleniu będą omawiane zagadnienia dotyczące m.in.:

  • kosztów działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
  • budżetu przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
  • tworzenia, układu i zakresu budżetu kontraktów budowlanych,
  • kalkulacji kosztów stawek robocizny, sprzętu budowlanego i transportu do budżetu kontraktu,
  • rozliczeń kosztów pośrednich działalności przedsiębiorstwa i ich wpływu na wynik budowy,
  • ewidencji kosztów działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
  • opracowania instrukcji sporządzania budżetów oraz instrukcji kalkulacji kosztów zasobów ludzkich i sprzętowych,
  • wdrożenia systemu budżetowania.

Uczestnicy szkolenia otrzymają również książkę, którą napisał prowadzący szkolenie Roman Kotapski pt. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. Zachęcamy do jej lektury.

Chcesz ciąć koszty działalności przedsiębiorstwa? To najpierw je znajdź!!!

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.
Program szkolenia i informacje organizacyjne na stronie Szkolenia.

Warto przeczytać
R. Kotapski W poszukiwaniu pożeraczy zysku, Controlling i Zarządzanie nr 1(33)/2020

Usługi

Projektowanie i wdrażanie systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej

Audyt rachunku kosztów w przedsiębiorstwie