Jak sporządzić zarządczy rachunek wyników nie tylko przedsiębiorstwa?

sporządzanie rachunków

Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym na potrzeby zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem jest wysoko niewystarczający na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Dotyczy on tylko całego przedsiębiorstwa. Nie dowiemy się z niego o wynikach:

  • rodzajów prowadzonej działalności przedsiębiorstwa np. produkcja, usługi, handel,
  • jednostki biznesowej np. bazy sprzętowo-transportowej,
  • klienta – czy aby na pewno jest on rentowny?
  • zlecenia produkcyjnego dla klienta - czy naprawdę jest rentowne?
  • kanału sprzedaży np. na ile opłacalna jest sprzedaż internetowa?
  • maszyny produkcyjnej, ciężarówki czy koparki, które są na stanie.

Jak zidentyfikować pożeraczy zysków w przedsiębiorstwie?

W najbliższy wtorek 26.09.2023 r. spotykamy się w formule on-line na szkoleniu pt. Zarządczy rachunek wyników. Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kształtowania, konstrukcji i wdrożenia wielowymiarowego zarządczego rachunku wyników przedsiębiorstwa. Organizatorem szkolenia jest BRZ MARINA

Informacje i program szkolenia znajdują się na stronie Szkolenia 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.

Warto przeczytać….
R. Kotapski, Rachunek wyników jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem 

R. Kotapski, Czy nasz klient jest rentowny?

R. Kotapski, Nie liczy się tylko ma handlowa, ale też rzeczywisty wynik na kliencie!, Controlling i Zarządzanie nr 6(26)/2018

R. Kotapski, W poszukiwaniu pożeraczy zysku, Controlling i Zarządzanie nr 1(33)/2020

Usługi
Projektowanie i wdrażanie systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej